Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 40 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczyny występowania jednostronnych wa...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Aleksander Jamsheer

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 2. Określenie wpływu 17-beta estradiolu na ekspresję genu kodującego czynnik indukowany hipoksją - 1 alfa (HIF-1alfa) poprz...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Rawłuszko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 3. Identyfikacja nowych zmian genetycznych przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych u dzieci przy zastosowaniu nowoczes...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Maria Olech

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 4. Neuroendokrynne podłoże czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki i jadłowstrętu psychicznego: rola diagnostyczna, ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: Prof. dr hab. Błażej Józef Męczekalski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 5. Charakterystyka czynników ryzyka uszkodzeń barku w dyscyplinach rzutowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Przemysław Andrzej Lubiatowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 6. Poszukiwanie nowych czynników genetycznych i epigenetycznych predysponujących do choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Malwina Czarny-Ratajczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 7. Ocena struktury i funkcji serca oraz tętnic obwodowych w przewidywaniu wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych u chory...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Michał Wykrętowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 8. Rola estrogenów w epigenetycznej regulacji ekspresji genów związanych z hipoksją podczas rozwoju niedrobnokomórkowego ra...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Piotr Jagodziński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 9. Identyfikacja podłoża molekularnego Zaburzeń Rozwoju Płci pacjentów z kariotypem 46,XY.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Zofia Krystyna Kolesińska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 10. Ślady molekularne w "-omikach" ludzi epoki Neolitu pozostawione przez procesy adaptacyjne a początek chorób związanych z...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Olaf Thalmann

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 11. Ocena ekspresji heparanazy i jej rola w oknie implantacyjnym cyklu niekoncepcyjnego człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jana Maria Skrzypczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 12. Identyfikacja mechanizmów molekularnych leżących u podłoża zaburzeń neuroimmunologicznych w chorobach alergicznych u dzi...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maria Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 13. Medykalizacja kategorii fenomenologii hermeneutycznej w praktyce psychoterapii. Niemcy i USA 1913 - 1980.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Moskalewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 14. Genomowe badanie asocjacyjne wokselowej atrofii i częstości zmian demielinizacyjnych w strukturalnych badaniach tomograf...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Mikołaj Andrzej Pawlak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 15. Badanie powiązań polimorfizmów genu TIMP-2 z występowaniem i progresją skoliozy idiopatycznej u dzieci.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Piotr Jerzy Harasymczuk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 16. Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Jan Krzysztof Nowak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 17. Identyfikacja potencjalnych celów dla mikroRNA-328 i ich rola w regulacji procesów naprawczych nabłonka oddechowego in v...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Beata Maria Narożna

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 18. Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmat...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 19. Ryzyko miażdżycy u chorych na mukowiscydozę oraz jej związek z egzogennie i endogennie uwarunkowaną ekspresją choroby....

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 20. Poszukiwanie markerów miRNA związanych z zaostrzeniem choroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maria Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 21. Badania niekodujących regulatorowych wariantów liczby kopii jako przyczyny wrodzonych wad kończyn u ludzi

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Aleksander Jamsheer

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 22. Czynniki neurotroficzne w procesach protekcji oligodendrogleju oraz ochrony integralności aksonów u pacjentów z rzutowo-...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 23. Poszukiwanie nowych genów oraz loci dla rozszczepów wargi i podniebienia w populacji polskiej - badanie asocjacyjne w sk...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Adrianna Mostowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 24. Prognozowanie aktywności kontrolowanej hiperstymulacji jajników na podstawie oceny ekspresji GDF-9 mRNA w komórkach ziar...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Katarzyna Ewa Ożegowska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 25. Ocena błony śluzowej wargi dolnej pacjentów z mukowiscydozą i osób zdrowych metodą optycznej tomografii koherencyjnej OC...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Jan Krzysztof Nowak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 26. Znaczenie kompleksów monocytarno-płytkowych i mikrocząstek pochodzenia płytkowego w patofizjologii, leczeniu i przebiegu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. n. med. Maria Ewa Łukasik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 27. Cultural changes in the evolution of humans and its effects on the epigenetic mechanisms of modern life-style diseases

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Olaf Thalmann

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 28. Metylacja DNA jako czynnik modyfikujący odpowiedź na leki tiopurynowe u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 29. Porównanie wpływu treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na stopień dysfunkcji śródbłonka ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 30. Identyfikacja i charakterystyka cząsteczek miRNA odpowiedzialnych za procesy odbudowy uszkodzeń nabłonka oddechowego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Maria Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 31. Odległe neuroanatomiczne i neuropsychologiczne następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z o...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Olga Maria Zając-Spychała

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 32. Zaawansowane techniki oceny uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w opa...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 33. Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Barbara Sowińska-Seidler

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 34. Badanie interakcji wewnątrzchromatynowych u pacjentów z wrodzonymi wadami kończyn z wykorzystaniem techniki 4C-seq (ang....

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Barbara Sowińska-Seidler

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 35. Indukcja spadku odporności mechanicznej kości udowej pod wpływem steroidowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych o...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Zbigniew Głowacki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 36. Wpływ czynników epigenetycznych na predyspozycję do występowania oraz na postać kliniczną skoliozy idiopatycznej - badan...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. med. Piotr Janusz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 37. Identyfikacja nowych wariantów strukturalnych z wykorzystaniem całogenomowych mikromacierzy oligonukleotydowych (array-C...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Magdalena Socha

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 38. Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alerg...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Jerzy Langwiński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 39. Zależność pomiędzy nasileniem ekspresji choroby i długością telomerów w mukowiscydozie - od genetyki do prognozowania?...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Aleksandra Glapa

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 40. Identyfikacja jednogenowych przyczyn poronień nawracających, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karolina Ewa Matuszewska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I