Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 80 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Redystrybucyjny efekt transferów publicznych: dekompozycje statystyczno-ekonometryczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Dominacja fiskalna czy walka o stabilność pieniądza? Banki centralne stosujące strategię bezpośredniego celu inflacyjneg...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i DtI w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Michał Strzeliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Subiektywne i regulacyjne skale ekwiwalentności

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Stanisław Szczygielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Poszukiwanie uniwersalnej metody szacowania równania płacy dla Polski i jej zastosowania w badaniach ekonomicznych dla P...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Mieczysław Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Premia płacowa z zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce: znaczenie struktury zatrudnienia

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Gabriela Grotkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 8. Innowacje, cykle koniunkturalne i wzrost gospodarczy - analiza dobrobytowa

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Paweł Bielecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Wykorzystanie regionalnych deflatorów cen w empirycznej analizie regionalnych determinant płac oraz do weryfikacji założ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jan Aleksander Baran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 12. Analiza czynników wpływających na przekonania dotyczące Antropogenicznej Zmiany Klimatu i na stopień poparcia wobec rozw...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Zbigniew Grzegorz Bohdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczec...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Analiza modelowa integracji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu zadłużenia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Janusz Adam Kudła

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 15. Wpływ integracji europejskiej na spójność ekonomiczną w nowych krajach członkowskich UE

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Podatki jako czynnik kształtujący konkurencyjność firm - perspektywa makro- i mikroekonomiczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Właściwości rozkładów cen granicznych konsumentów a opłacalność bundlingu. Podejście symulacyjne z wykorzystaniem funkcj...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Mieczysław Sobolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Włodzimierz Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Analiza wpływu posiadania dzieci na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy: znaczenie polityki prorodzinnej.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Cukrowska-Torzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kopańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dorota Teresa Celińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Ekonomia stosowania konstytucji

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Emilia Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Technologie Teleinformatyczne i Wydajność Handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Wnioski z danych mikro i makro...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tinatin Akhvlediani

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. Regionalizacja krajowych tablic przepływów międzygałęziowych w oparciu o metody nieankietowe

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Krzysztof Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 25. Redystrybucja dochodów a zadłużenie publiczne - analiza porównawcza państw Unii Europejskiej (podejście statystyczno-eko...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Ostatni rok życia Europejczyka - analiza warunków społeczno-ekonomicznych końca życia i determinanty umieralności na pod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Krzysztof Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Modelowanie makroekonomicznych skutków reform systemów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Konkurencyjność eksportowa firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ESW)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Skala i determinanty międzysektorowej realokacji pracowników w latach 1995-2014

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stanisław Jakub Cichocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Krótko- i dlugookresowe skutki instrumentów polityki ekonomicznej dla zrównoważonego wzrostu: podejście ko-ewolucyjne...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Ewa Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Makro-behawioralna analiza instrumentów polityki środowiskowej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Ewa Safarzynska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy Wyszechradzkiej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Jadwiga Śledziewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 38. Fiskalne i dobrobytowe efekty zmian dzietności i stanu zdrowia ludności w starzejącym się społeczeństwie Polski - ujęcie...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Andrzej Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 39. Równoległa konwergencja dochodu i osiągnięć edukacyjnych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym - analiza dynamiki ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Tadeusz Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 40. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Samo-selekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Smyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Poprawność motywacyjna w badaniach preferencji deklarowanych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Czajkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 43. Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Ochrona własności intelektualnej w erze internetu. Analiza ekonomiczna.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 45. Gra na loterii w świetle ekonomii behawioralnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu - badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze st...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 47. Wybuchowa trajektoria długu publicznego: przyczyny i skutki

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 48. Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 49. Reguły konstytucyjne a polityka gospodarcza i wyniki gospodacze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Emilia Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Regionalne determinanty płac w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Cieślik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych