Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena dopasowania zadań w jednowymiarowych modelach teorii odpowiedzi na pozycje testowe uwzględniająca stochastyczną na...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bartosz Kondratek

  Instytut Badań Edukacyjnych

 2. Wpływ niedoskonałej informacji na decyzje o wyborze studiów w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aneta Sobotka

  Instytut Badań Edukacyjnych

 3. Kapitał ludzki rodziców, inwestycje w edukację dzieci a publiczny system oświaty.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Kłobuszewska

  Instytut Badań Edukacyjnych

 4. Historyczne podziały terytorialne i instytucjonalne a osiągnięcia edukacyjne. Podejście interdyscyplinarne

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Instytut Badań Edukacyjnych

 5. Szacowanie rzetelności oceniania za pomocą modelu statystycznego z użyciem jednokrotnej oceny i oszacowań cechy ukrytej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Filip Kulon

  Instytut Badań Edukacyjnych

 6. Alokacja czasu na opiekę nad osobami starszymi: zmieniające się trendy i uwarunkowania.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Rokicka

  Instytut Badań Edukacyjnych