Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 63 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Organizacja i rola cytoszkieletu w trakcie rozwoju zespołów komórek płciowych u dżdżownicy Dendrobaena veneta (Annelida,...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Karol Michał Małota

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Charakterystyka zespołów mikroorganizmów osadów ściekowych i nieużytków nawożonych osadami ze szczególnym uwzględnieniem...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Markowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Rola ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych poprzez analizę wskazanych genów Halloween oraz receptorów jądr...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agata Wanda Bednarek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Analiza korelacji między składem a funkcją apoplastu oraz rozmieszczenie auksyny podczas różnicowania komórek kalusa, zr...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Anna Sala

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Rola systemu waskularnego w tworzeniu wzorów u roślin

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agata Burian

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Wpływ immobilizacji na aktywność metaboliczną oraz wrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne wybranych szczepów ba...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Urszula Irena Guzik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Czy mały znaczy wiele? Endosymbiotyczny mikrobiom bakteryjny mszyc jako czynnik warunkujący relacje mutualistyczne z mró...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Natalia Barbara Kaszyca-Taszakowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 9. Badania znaczenia lektyny wiążącej mannan w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów związanym z zakażeniami Yersinia...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Kasperkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 10. Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae) - szk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Karina Beata Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Identyfikacja i czasoprzestrzenna analiza ekspresji czynników transkrypcyjnych AUXIN RESPONSE FACTOR zaangażowanych w so...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 12. Charakterystyka ryzosferowych zespołów mikroorganizmów metalofitów porastających gleby skażone metalami ciężkimi

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sławomir Borymski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Charakterystyka komórek epidermy korzenia mutantów włośnikowych jęczmienia z wykorzystaniem technik histologicznych i mo...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marek Andrzej Marzec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Julia Chwiałkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Charakterystyka wybranych aspektów genetycznych i epigenetycznych u Spodoptera exigua po wieloletniej selekcji w kierunk...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Płachetka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Rola mechanicznej regulacji lokalnej zmienności w formowaniu powtarzalnych organów roślinnych

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Monika Kwiatkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Endofity ciemnoseptalne, grzyby mikoryzy arbuskularnej i związane z nimi bakterie w środowisku zanieczyszczonym toksyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Sylwia Rajtor

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Wpływ wieloletniej presji fungicydowej na strukturalną i funkcjonalną bioróżnorodność zespołów mikroorganizmów i ich odp...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sławomir Sułowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. CDKG/Ph1: czy istnieje uniwersalny mechanizm regulujący stabilność genomu u traw?

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. Filogeneza i ewolucja mszyc z podrodzin Chaitophorinae i Drepanosiphinae (Insecta, Hemiptera, Aphididae) na podstawie an...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karina Beata Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Określenie profili ekspresji genów zaangażowanych w różnicowanie komórek epidermy korzenia Hordeum vulgare oraz analiza ...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Marta Szarejko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 22. Rola neuropeptydów allatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parast...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Katarzyna Sawadro-Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Innowacyjna metoda trójwymiarowego badania rozwoju zarodków skorupiaków (słodkowodna krewetka Neocaridina heteropoda) z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Lidia Elżbieta Sonakowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Szeroka tolerancja czy mikroewolucja? Zmiany poziomu biomarkerów narażenia w tkankach larw Spodoptera exigua poddanych 1...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Izabela Babczyńska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Maria Wójcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 26. Analiza ekspresji wybranych genów bakteryjnych i odpowiedź rośliny podczas wspomaganej bakteriami endofitycznymi fitorem...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Tomasz Paweł Płociniczak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Wpływ tlenku grafenu (GO) na płodność oraz parametry rozwojowe Acheta domesticus.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Anna Dziewięcka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 28. Guma ksantanowa jako materiał do pułapkowania szczepów zdolnych do biotransformacji naproksenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Anna Maria Dzionek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Ocena toksyczności nanopestycydów względem mikroorganizmów glebowych nie będących celem ich działania

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Sławomir Sułowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Bożena Anna Kolano

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 31. Mikrobiologiczny szlak degradacji diklofenaku przez szczep z rodzaju Pseudomonas

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Joanna Paulina Żur

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Filogeneza i ewolucja uprawnych i dziko rosnących gatunków Chenopodium

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Bożena Anna Kolano

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do z...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Budowa i ewolucja jajnika oraz przebieg oogenezy u pierścienic z gromady siodełkowców (Annelida, Clitellata)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jan Świątek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Analiza funkcjonalna genu LEAFY COTYLEDON2 podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 37. Odpowiedź rośliny i endofitycznych zespołów bakterii na inokulację gleby metaloopornymi endofitami o zdolnościach promow...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 38. Rewizja europejskich gatunków mszyc z rodzaju Eulachnus Del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae: Lachninae).

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mariusz Kanturski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Charakterystyka oraz analiza dynamiki zmian w metylomie jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pod wpływem stresu suszy

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karolina Julia Chwiałkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 40. Przestrzenna organizacja zespołów komórek płciowych i ich losy w jajnikach dwóch gatunków niesporczaków (Tardigrada)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Małgorzata Hyra

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Ocena przydatności wybranych stabilizatorów w wiązaniu biodostępnej frakcji metali ciężkich w glebie w warunkach ex situ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Daniel Paweł Wasilkowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na st...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Agata Jolanta Daszkowska-Golec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 43. Różnicowanie trzustki zarodków zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) (Squamata, Natricinae)

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Kowalska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. "Czuję więc jestem" - morfologia i ultrastruktura sensilli czułkowych mszyc (Hemiptera: Aphidomorpha) oraz ich znaczenie...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mariusz Kanturski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Morfogeneza zęba jajowego gadów łuskonośnych Squamata

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Mateusz Hermyt

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 46. Porównanie właściwości fizjologicznych oraz poziomu ekspresji wybranych genów u Arabidopsis halleri i Arabidopsis arenos...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Szopiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 47. Cytomolekularna analiza modyfikacji epigenetycznych w genomach traw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Trójwymiarowa struktura chromatyny w endopoliploidalnych jądrach komórkowych Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Hanna Maria Sas Nowosielska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Monika Kwiatkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Monitorowanie struktury zespołów mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi inokulowanych szcz...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Pacwa-Płociniczak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska