Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 156 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ niestabilnych białek na dostosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae, modelowych komórek eukariotycznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Tomala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba standaryzacji ewaluacji biomateriałów in vitro

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Maria Osyczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Zubek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Podłoże genetyczne i znaczenie przystosowawcze dymorfizmu samców u dwóch gatunków roztoczy różniących się sposobem deter...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Radwan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu odpornościowego dżdżownic w ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświa...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Molekularne podstawy funkcjonowania ciałka żółtego ciążowego świni w warunkach doświadczalnego ograniczenia działania an...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Grzesiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Czy geny przetwarzające antygen koewoluują z genami zgodności tkankowej (MHC) klasy I u płazów ogoniastych?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Analiza wpływu zaburzeń metabolizmu miedzi na homeostazę żelaza u myszy w okresie postnatalnym: badania na mysich modela...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Danuta Lenartowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Wpływ interakcji skażenia metalami i zwiększonej depozycji azotu na tempo dekompozycji oraz genetyczną i funkcjonalną ró...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Alicja Niklińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Stabilność stechiometrii składu ciała trzech gatunków detrytusojadów pod wpływem pokarmu skażonego metalami ciężkimi...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michel Asselman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Wyróżnianie inwazyjnych gatunków roślin w skali regionalnej z wykorzystaniem obiektywnego kryterium statystycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Neuronalne mechanizmy peptydergicznej regulacji indukowanego stresem wzmożonego pobierania pokarmu

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Błasiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Globalne, lokalne czy wybredne? Integratywny test hipotezy "wszystko jest wszędzie".

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Michalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Taksonomia i mikroweolucja ostnic (Poaceae: Stipa)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Szacowanie korelacji między heterozygotycznością i dostosowaniem w zmiennych warunkach środowiska u sikory modrej (Cyani...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Izabela Arct

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 18. Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Knet

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Wpływ wysiłku reprodukcyjnego na długość telomerów u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Olga Sudyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Udział połączeń międzykomórkowych i błon podstawnych w płciowym różnicowaniu się gonad Xenopus laevis i myszy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał P. Piprek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Toksykokinetyka pestycydu neonikotynoidowego oraz pestycydu fosforoorganicznego u pszczoły miodnej Apis mellifera a wymi...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewa Liliana Bobulska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 23. Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistoryczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Karolina Lisowska-Gaczorek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krzysztof Łukasz Rakus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Maria Plesnar-Bielak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartosz Czarnołęski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Całogenomowa analiza czynników stymulujących powstawanie jednorazowych kompleksowych destabilizacji chromosomów w mitoty...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Korona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Molekularne biomarkery jako wskaźniki narażenia na metale w populacjach Myodes glareolus.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Magdalena Mikowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jan Janeczko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Specyficzne, molekularne wskaźniki lokalnej obecności człowieka w przeszłości. Kompleksowe badania paleoekologiczne późn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jacek Madeja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 33. Taxonomic and micro-evolutionary aspects in the genus Batrachium

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Joanna Sławomira Zalewska-Gałosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Organizacja genomów mitochondrialnych Barbourula i ewolucja mtDNA w rodzinie Bombinatoridae (Amphibia, Anura, Archebatra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek M. Szymura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionyc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ false_x000D_ false_x000D_ false_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dominika Włoch-Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 37. Rola androgenów w regulacji funkcji poowulacyjnych wzgórków jajonośnych szczura

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agnieszka Janina Starowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Dobór płciowy i utrzymywanie się polimorfizmu enzymów u rozkruszka hiacyntowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Maria Skrzynecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 39. Introgresja genów MHC między dwoma gatunkami Poecilidae.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Magdalena Zofia Herdegen

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. W poszukiwaniu zaginionej zmienności: sekwencjonowanie mitogenomów u żubrów współczesnych i archiwalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Karolina Anna Węcek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 41. Rola komórek glejowych w mechaniźmie terapeutycznego działania diety ketogenicznej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 42. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anita Bernatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Oreksynowy mechanizm aktywacji neuronów listka ciała kolankowatego bocznego wzgórza - oscylatora zegara biologicznego ss...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 44. Badania mechanizmów regulujących tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci przez fagocyty karpia (Cyprinus carpio L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Łukasz Mateusz Pijanowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Opracowanie filogenezy rodzajów Perisama i Callicore (Lepidoptera, Nymphalidae) z megaróżnorodnych obszarów Andów, z zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Aleksandra Zubek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Konflikt pomiędzy nicieniami entomopatogenicznymi Steinernema feltiae, a ich symbiotycznymi bakteriami Xenohrabdus boven...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jaśmina Patrycja Czech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Wpływ nadekspresji genów na komponenty dostosowana drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Korona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 48. Ektosomy uwalniane prze komórki ludzkiego czerniaka: wstępna analiza profilu białkowego i glikanów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Elżbieta Przybyło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 49. Dynamika populacji w różnych skalach przestrzennych i jej rola w funkcjonowaniu metapopulacji

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Nowicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 50. Rola adhezji komórkowej w płciowym różnicowaniu się gonad - zastosowanie myszy nokautowych w badaniach mechanizmów gonad...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał P. Piprek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi