Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Search results

14 projects found matching your search criteria :

 1. Instructional control of reinforcement learning in schizophrenia: investigation using genetic, behavioral and neurocompu...

  Call: SONATA 6 , Panel: HS6

  Principal investigator: dr hab. Dorota Frydecka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 2. Multi-criteria methods for designing algorithms that learn combinatorial games strategies

  Call: SONATA 5 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Wojciech Jaśkowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 3. Evolutionary shaping algorithms for reinforcement learning.

  Call: PRELUDIUM 3 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Marcin Szubert

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 4. Self-driving investments: building effective portfolios with deep reinforcement learning

  Call: PRELUDIUM 20 , Panel: HS4

  Principal investigator: Tomasz Kaczmarek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 5. Reinforcement of the open-label placebo effect. Determining and comparing the effectiveness of different learning proces...

  Call: PRELUDIUM 20 , Panel: HS6

  Principal investigator: Justyna Brączyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Finite automata: selected problems and applications connecting different areas

  Call: OPUS 21 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Marek Szykuła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Reinforcement learning for semi-active structural control and decentralized mitigation of vibrations: development of new...

  Call: OPUS 20 , Panel: ST8

  Principal investigator: dr hab. Łukasz Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 8. Un(learning) pain by consequences. Development of the learning theory of placebo effects

  Call: MAESTRO 12 , Panel: HS6

  Principal investigator: prof. Przemysław Bąbel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Thinking Far Ahead: Long-horizon planning using deep model-based reinforcement learning

  Call: PRELUDIUM 19 , Panel: ST6

  Principal investigator: Piotr Kozakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Neuronal mechanisms of reinforcement learning in the context of positive and negative reinforcement

  Call: ETIUDA 8 , Panel: HS6

  Principal investigator: Kamil Bonna

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Reinforcement learning revisited

  Call: PRELUDIUM BIS 1 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr hab. Piotr Miłoś

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 12. Transformer-based methods for novel active chemical compounds

  Call: PRELUDIUM 18 , Panel: ST6

  Principal investigator: Łukasz Maziarka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Machine learning and automatic theorem proving

  Call: OPUS 15 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr hab. Henryk Michalewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Reinforcement learning - contemporary challenges

  Call: SONATA BIS 7 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Piotr Miłoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki