Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Search results

378 projects found matching your search criteria :

 1. DNA repair mechanisms: from coarse-grained to atomistic description

  Call: SONATA 9 , Panel: ST4

  Principal investigator: dr Adam Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Celebration of power. Public ceremonies in major cities of Royal (Polish) Prussia in 16th-18 th century. Study of formin...

  Call: OPUS 9 , Panel: HS3

  Principal investigator: prof. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 3. Ground state vs. excited state - description of interactions in systems containing bicyclic and tricyclic aromatic compo...

  Call: OPUS 9 , Panel: ST4

  Principal investigator: dr hab. Aneta Jezierska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Local knowledge of wild mushroom uses in the Mazovia region

  Call: PRELUDIUM 9 , Panel: NZ9

  Principal investigator: Marcin Kotowski

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii

 5. Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia

  Call: ETIUDA 3 , Panel: HS3

  Principal investigator: Paweł Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 6. Sąsiedzi. Historia istnienia wielonarodowego miasteczka - społeczeństwo, kultura, języki

  Call: FUGA 4 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Franciszek Wasyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 7. Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski

  Call: FUGA 4 , Panel: HS6

  Principal investigator: dr Kacper Pobłocki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 8. Rola działaczy i organizacji sportowych w budowaniu palestyńskiej państwowości

  Call: FUGA 4 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 9. Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku

  Call: FUGA 4 , Panel: HS2

  Principal investigator: dr Katarzyna Taczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 10. The Local Plant Knowledge and Nature Narratives in The Context of State Discourses in East Podolia (Ukraine).

  Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS3

  Principal investigator: Iwona Kołodziejska-Degórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej środkowoeuropejskich społeczeństw schyłku starożytno...

  Call: FUGA 4 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Magdalena Piotrowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 12. Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies

  Call: FUGA 4 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Anna Witeska-Młynarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 13. Rhetorical emergence of neoliberal subjects. Anthropological analysis of coaching

  Call: SONATA 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Michał Mokrzan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Polish Migrants in Iceland. Mobile and Immobile Strategies of Response to the Aftermath of Economic Crisis

  Call: SONATA 8 , Panel: HS6

  Principal investigator: dr Marek Pawlak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Urban Space of Late Medieval Florence: Representations and Perception

  Call: PRELUDIUM 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: Anna Pomierny-Wąsińska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 16. Consumer revolution in Poland

  Call: SONATA 8 , Panel: HS6

  Principal investigator: dr Joanna Zalewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 17. Health in the opinion of children - a perspective of childhood studies

  Call: OPUS 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 18. The Kaliningrad Palimpsest. Imaginations of the Past and Collective Identity of Inhabitants of the Kaliningrad Oblast

  Call: PRELUDIUM 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: Monika Wójcik-Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 19. Methods and tools using functional annotations in genes groups analysis in order to improve quality of clustering and de...

  Call: SONATA 1 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Aleksandra Gruca

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 20. Description of turbulence as a stochastic field and its symmetry-based modelling

  Call: OPUS 8 , Panel: ST8

  Principal investigator: dr Marta Wacławczyk

  Uniwersytet Warszawski

 21. Self-perception of refugee women in Poland in the context of stereotypes and traditional gender roles and their impact o...

  Call: OPUS 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 22. Description of platelets role in metastasis and evaluation of anti-platelet treatment efficacy in mice model of metastat...

  Call: PRELUDIUM 8 , Panel: NZ7

  Principal investigator: Elżbieta Buczek

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 23. Andean ontology in anthropological approach. Studies on indigenous concept of "human-nature" relationships on the exampl...

  Call: PRELUDIUM 8 , Panel: HS3

  Principal investigator: Anna Przytomska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 24. SYNAMET - Microcorpus of Synaesthetic Metaphors. Towards a Formal Description and Efficient Methods of Analysis of Metap...

  Call: OPUS 8 , Panel: HS2

  Principal investigator: dr hab. Magdalena Zawisławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 25. Between Mainstream Society and Its Alternative. Study of Cultural Change on Kibbutz

  Call: PRELUDIUM 1 , Panel: HS3

  Principal investigator: Karolina Wiśniewska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Macedonian Poreche after 80 years of Jozef Obrebski research. Anthropological study of continuity and change

  Call: SONATA 1 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Bożena Bielenin-Lenczowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility Between Poland and Norway

  Call: HARMONIA 6 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Izabella Main

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 28. The trial of the Beguines of Świdnica in 1332: a Latin and Polish edition of inquisitorial register of John of Schwenken...

  Call: OPUS 7 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Paweł Kras

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 29. Strategies of occupation of the Late Palaeolithic hunters and gatherers in Polish uplands: case study of site complex fr...

  Call: OPUS 7 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. Semi-insulating (Cd,Mn)Te crystals: Investigation and description of the space charge transport and compensation conditi...

  Call: OPUS 7 , Panel: ST3

  Principal investigator: prof. Andrzej Mycielski

  Instytut Fizyki PAN

 31. Non-standard approaches to the description of fundamental interactions: nonocommutative and twistor geometries

  Call: OPUS 7 , Panel: ST2

  Principal investigator: prof. Jerzy Lukierski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 32. Mnemonic dimension of the political transformation in the light of commemorative resolutions passed by the Polish Parlia...

  Call: SONATA 7 , Panel: HS2

  Principal investigator: dr hab. Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 33. Linguistic descriptors in face recognition

  Call: SONATA 7 , Panel: ST6

  Principal investigator: dr Paweł Karczmarek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 34. Scholarly Description of Tibetan Manuscripts and Xylographs from the Pander Collection Parts A and B Kept at the Jagiell...

  Call: OPUS 1 , Panel: HS2

  Principal investigator: dr Thupten Chashab

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 35. Agency, accommodation, resistance. The ethnography of tobacco industry in Radom and Tetouan.

  Call: PRELUDIUM 7 , Panel: HS3

  Principal investigator: Hanna Gospodarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 36. Lexicon of Slavic beliefs and customs edited by Adam Fischer - unfinished work.

  Call: SONATA 7 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Monika Kujawska

  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 37. Poles of the Success - Between Emigration and Transnationality: New Aspect of the Polish Diaspora in Western Europe.

  Call: OPUS 7 , Panel: HS3

  Principal investigator: prof. Aleksander Posern-Zieliński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 38. Impact of globalization on syncretic processes in contemporary religiosity exemplified by Mexican folk Catholicism and C...

  Call: SONATA 7 , Panel: HS1

  Principal investigator: dr Piotr Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 39. Identity of the Kaliningrad Oblast since 1991 to present day: constitutive factors and direction of ongoing changes.

  Call: PRELUDIUM 7 , Panel: HS6

  Principal investigator: Miłosz Zieliński

  Instytut Slawistyki PAN

 40. Wczesnośredniowieczna Ruś - w kręgu zagadnień funeralnych i eschatologii.

  Call: FUGA 3 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr Karol Kollinger

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 41. Wybrane aspekty handlu kobietami w Argentynie i Brazylii - studium porównawcze

  Call: ETIUDA 2 , Panel: HS3

  Principal investigator: Jędrzej Kotarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 42. (Re)constructing Beirut: heritage, memory and a post-war metropolis

  Call: ETIUDA 2 , Panel: HS3

  Principal investigator: Katarzyna Puzon

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Topiltzin Actor, an analysis of the religious mystery in pre-Hispanic Mesoamerica and its relations to calendar and astr...

  Call: OPUS 6 , Panel: HS1

  Principal investigator: prof. Arnold Lebeuf

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. The Potential of Precedent Argumentation in the Polish Legal Order (A Theoretical and Comparative Approach)

  Call: OPUS 6 , Panel: HS5

  Principal investigator: prof. Leszek Leszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 45. Sermons on Saint Hedwig of Silesia in late medieval Silesian manuscripts.

  Call: PRELUDIUM 6 , Panel: HS3

  Principal investigator: Ewelina Kaczor

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 46. Necros: Introduction to ontology of the dead body

  Call: OPUS 6 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Ewa Domańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 47. Family and reproduction in the context of genetic development and new medical technologies. The anthropological perspsec...

  Call: OPUS 1 , Panel: HS3

  Principal investigator: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 48. Syntactic properties of verbs as a basis for their integrated lexicographic description (in the Polish-Bulgarian-Russian...

  Call: OPUS 6 , Panel: HS2

  Principal investigator: prof. Małgorzata Korytkowska

  Instytut Slawistyki PAN

 49. Rhythmic structure of utterances in the Polish language: A corpus analysis

  Call: SONATA 6 , Panel: HS2

  Principal investigator: dr Agnieszka Wagner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 50. Polish-Jewish and Ukrainian-Jewish relations in the context of Hasidic pilgrimage to Poland and Ukraine

  Call: PRELUDIUM 6 , Panel: HS3

  Principal investigator: Magdalena Zatorska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny