Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 57 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ poziomu przetwarzania informacji oraz selekcji uwagowej na dynamikę formowania się świadomości wzrokowej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Anzulewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Angażowanie uwagi przez obrazy emocjonalne: rola kluczowych obiektów i kontekstu

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Pilarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Badanie wpływu uwagi na funkcjonowanie ucha wewnętrznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Wiesław Jędrzejczak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 4. Głosy poezji polskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 5. Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetyczne.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: Marzena Rusanowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 6. Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwości modyfika...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Kawa

  Instytut Psychologii PAN

 7. Uwarunkowania skuteczności treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Maciej Skorko

  Instytut Psychologii PAN

 8. Natura dostępności reprezentacji poznawczych w pamięci roboczej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Orzechowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Niefabularna proza Ignacego Krasickiego: kazania, "Monitor", "Uwagi"

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Klara Leszczyńska-Skowron

  Instytut Badań Literackich PAN

 10. Podstawowe elementy wzrokowych bodźców emocjonalnych, wyodrębnione za pomocą komputerowej analizy obrazu, opartej o mode...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Wpływ wrażeń dotykowych na procesy uwagowe - mechanizm działania w kontekście arteterapii

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Maja Stańko-Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 12. Ruch i zmiana obiektu jako czynniki wyzwalające sterowane pojęciowo procesy uwagi na różnych etapach rozwoju poznawczego...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Haman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Krejtz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Wpływ informacji wzrokowej na ocenę bodźców słuchowych w oparciu o eksperymenty psychofizyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jędrzej Kociński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 16. Rola regulacji emocji i poziomu pobudzenia w rozwoju mechanizmów kierowania procesami uczenia się i uwagi wzrokowej u ni...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Tomalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 17. Usiądź i przyjrzyj się światu: Produkcja dźwięków mowy przez niemowlęta i ich uwaga wzrokowa na zabawki, twarze i artyku...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Zuzanna Laudańska

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 19. Jak poziom strachu jako cecha wpływa na czujność i selektywność uwagi - badanie z użyciem potencjałów wywołanych i rezon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jarosław Michałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Reinterpretując anaforę: w stronę podejścia opartego na wieloznaczności

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS1

  Kierownik: Antonina Jamrozik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 21. Wyuczona nieadekwatność w idiopatycznej chorobie Parkinsona: poszukiwanie podłoża neurochemicznego i implikacji dla jako...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Petryka-Fijałkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Czy koronawirus SARS-CoV-2 zaburza przede wszystkim funkcjonowanie prawej półkuli mózgu i przedniego systemu uwagi? Pros...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Harciarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 23. Czy widzimy to samo? Korelaty percepcyjne i autonomiczne wrażliwości przetwarzania zmysłowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Beata Pacula-Leśniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Ekonomiczna analiza konkurencji o uwagę na przykładzie sektorów cyfrowej rozrywki

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Hardy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 25. Uwaga, zagrożenie plastikiem! - Integracja nauki obywatelskiej i komunikacji naukowej w rozwiązania dotyczące zanieczysz...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 26. Czy to fejk? Jak znaczenie, uwaga i emocje kształtują postrzeganą prawdziwość zdjęć dziennikarskich.

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Agresja reaktywna i instrumentalna a sprawność funkcji wykonawczych u dzieci z objawami impulsywności-nadaktywności i ni...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Gambin

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 28. Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joachim Kowalski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Modulacja reakcji afektywnych przy użyciu niejawnej indukcji celu regulacyjnego. Rola uwagi i bramkowania percepcyjnego....

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Integratywny model nieadaptacyjnych, spontanicznych myśli nie związanych z zadaniem. Podejście procesualne i funkcjonaln...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Kornacka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 31. CZASOWO-PRZESTRZENNA DYNAMIKA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ UWAGI WIELOMODALNEJ

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Robert Van der Lubbe

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 32. Rola ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej u niemowląt - badanie z wykorzystaniem automatycznych metod pomiarów ruchu i...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr David López Pérez

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Uwaga wykonawcza, genetyczne ryzyko choroby Alzheimera i kora obręczy: badania z użyciem technik EEG i fMRI

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Patrycja Dzianok

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Efektywność mechanizmów uwagowych jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tamara Walczak-Kozłowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 35. Odwrócić uwagę czy zmienić perspektywę? Rola czynników kontekstowych w modulowaniu efektywności poznawczych form regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Daniel Gajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 37. Rozróżnienie skutków przewidywalności czasowej na odrębne rodzaje impulsywności u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Inga Korolczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Rozprzężenie aktywności motorycznej, wzrokowej i wokalnej u niemowląt podczas diadycznych interakcji społecznych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Wpływ zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Mańkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 40. Góra- dół czy dół-góra? Bayesowskie podejście do postrzegania w autyzmie: słabe predykcje, wyższa wrażliwość zmysłowa cz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Król

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 41. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty - analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych.

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Golec

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 43. Mózgowe korelaty fiksacji wzroku: rola walencji, pobudzenia i wyrazistości wzrokowej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i E...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Szewczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 45. Weryfikacja założeń wspierających hipotezę bogactwa reprezentacji wzrokowej. Wpływ uwagi na właściwości wzrokowej reprez...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Skóra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afekty...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szczepan Grzybowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 47. Mózgowy mechanizm interakcji neuronalnych sieci uwagi. Badania z pomiarem EEG/ERP i optycznym obrazowaniem mózgu za pomo...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Funkcje i metody dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze tańca

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Ciesielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 49. Motoryczne podstawy mechanizmu orientacji uwagi

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Jakub Paszulewicz

  Uniwersytet Jagielloński

 50. Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czas...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Szewczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych