Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularne mechanizmy regulacji cienkiego filamentu przez mięśniowe izoformy tropomiozyny. Podejście biochemiczne i str...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Moraczewska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 2. Wpływ izoform tropomiozyny na regulację zależnej od kofiliny dynamiki filamentów aktynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Robaszkiewicz

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 3. Kontrola aktywności izoform kofiliny przez mięśniowe i niemięśniowe izoformy tropomiozyny

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Zofia Ostrowska-Podhorodecka

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych