Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy regulacji cienkiego filamentu przez mięśniowe izoformy tropomiozyny. Podejście biochemiczne i strukturalne.

2014/15/B/NZ1/01017

Słowa kluczowe:

tropomiozyna cienki filament regulacja mięśnie poprzecznie prążkowane wrodzona miopatia kardiomiopatia

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Moraczewska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 837 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zamrażarka -80 C. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Functional effects of substitutions I92T and V95A in actin-binding period 3 of tropomyosin IF: 2,773
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz, Marta Czajkowska, Wenjun Zheng, Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  BBA - Proteins and Proteomics (rok: 2018, tom: 1866, strony: 558-568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2018.02.004 - link do publikacji
 2. Thin filament dysfunctions caused by mutations in tropomyosin Tpm3.12 and Tpm1.1 IF: 1,737
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  Journal of Muscle Research and Cell Motility (rok: 2020, tom: 41, strony: 39-53), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10974-019-09532-y - link do publikacji
 3. Congenital myopathy-related mutations in tropomyosin disrupt regulatory function through altered actin affinity and tropomodulin binding. IF: 4,53
  Autorzy:
  Moraczewska J, Robaszkiewicz K, Śliwinska M, Czajkowska M, Ly T, Kostyukova A, Wen H, Zheng W.
  Czasopismo:
  The FEBS Journal (rok: 2019, tom: ., strony: 44578), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.14787 - link do publikacji
 4. Filamenty cienkie i mikrofilamenty – funkcjonalne kompleksy aktyny z tropomiozyną.
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  Kosmos (rok: 2018, tom: 67, strony: 31-41), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 5. Regulation of Actin Filament Length by Muscle Isoforms of Tropomyosin and Cofilin IF: 4,556
  Autorzy:
  Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska , Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21 (12), strony: 4285), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21124285 - link do publikacji
 1. Cardiomyopathy-causing mutations Ile92Thr and Val95Ala in TPM1 have opposite effects on tropomyosin functions
  Autorzy:
  Śliwińska Małgorzata, Robaszkiewicz Katarzyna, Czajkowska Marta, Moraczewska Joanna
  Konferencja:
  45th European Muscle Conference in Montpellier, France (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 2-7 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Myopathy causing mutations A4V and R91C in tropomyosinTpm3.12 affect actin polymerization at the pointed end
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska, Marta Czajkowska, Thu Ly, Alla Kostyukova
  Konferencja:
  47th European Muscle Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 30 sierpnia -3 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Effects of R90P and E240K substitutions in tropomyosin Tpm1.1 on the thin filament regulation
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwińska, Katarzyna Robaszkiewicz, Joanna Moraczewska
  Konferencja:
  BIO2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Effects of myopathy-related mutations A4V and R91C on regulatory functions of tropomyosin Tpm3.12,
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz, Wenjun Zheng, Joanna Moraczewska
  Konferencja:
  47th European Muscle Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 3 września
  Status:
  Opublikowana