Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy regulacji cienkiego filamentu przez mięśniowe izoformy tropomiozyny. Podejście biochemiczne i strukturalne.

2014/15/B/NZ1/01017

Słowa kluczowe:

tropomiozyna cienki filament regulacja mięśnie poprzecznie prążkowane wrodzona miopatia kardiomiopatia

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Moraczewska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 837 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czytnik mikropłytek. Za kwotę 42 000 PLN
 2. System do chromatografii niskociśnieniowej. Za kwotę 65 000 PLN
 3. System do chromatografii średniociśnieniowej.
 4. Spectrofotometr do pomiarów stężeń w mikroobjętości. Za kwotę 34 000 PLN
 5. Termocykler. Za kwotę 40 000 PLN
 6. Kolektor frakcji.
 7. Zamrażarka -80 C. Za kwotę 30 000 PLN
 8. Inkubator z wytrząsaniem. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Congenital myopathy-related mutations in tropomyosin disrupt regulatory function through altered actin affinity and tropomodulin binding. IF: 4,53
  Autorzy:
  Moraczewska J, Robaszkiewicz K, Śliwinska M, Czajkowska M, Ly T, Kostyukova A, Wen H, Zheng W.
  Czasopismo:
  The FEBS Journal (rok: 2019, tom: ., strony: 44578), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/febs.14787 - link do publikacji
 2. Regulation of Actin Filament Length by Muscle Isoforms of Tropomyosin and Cofilin IF: 4,556
  Autorzy:
  Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska , Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21 (12), strony: 4285), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21124285 - link do publikacji
 3. Filamenty cienkie i mikrofilamenty – funkcjonalne kompleksy aktyny z tropomiozyną.
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  Kosmos (rok: 2018, tom: 67, strony: 31-41), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 4. Functional effects of substitutions I92T and V95A in actin-binding period 3 of tropomyosin IF: 2,773
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz, Marta Czajkowska, Wenjun Zheng, Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  BBA - Proteins and Proteomics (rok: 2018, tom: 1866, strony: 558-568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2018.02.004 - link do publikacji
 5. Thin filament dysfunctions caused by mutations in tropomyosin Tpm3.12 and Tpm1.1 IF: 1,737
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska
  Czasopismo:
  Journal of Muscle Research and Cell Motility (rok: 2020, tom: 41, strony: 39-53), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10974-019-09532-y - link do publikacji
 1. Effects of R90P and E240K substitutions in tropomyosin Tpm1.1 on the thin filament regulation
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwińska, Katarzyna Robaszkiewicz, Joanna Moraczewska
  Konferencja:
  BIO2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Cardiomyopathy-causing mutations Ile92Thr and Val95Ala in TPM1 have opposite effects on tropomyosin functions
  Autorzy:
  Śliwińska Małgorzata, Robaszkiewicz Katarzyna, Czajkowska Marta, Moraczewska Joanna
  Konferencja:
  45th European Muscle Conference in Montpellier, France (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 2-7 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Effects of myopathy-related mutations A4V and R91C on regulatory functions of tropomyosin Tpm3.12,
  Autorzy:
  Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz, Wenjun Zheng, Joanna Moraczewska
  Konferencja:
  47th European Muscle Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 3 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Myopathy causing mutations A4V and R91C in tropomyosinTpm3.12 affect actin polymerization at the pointed end
  Autorzy:
  Joanna Moraczewska, Marta Czajkowska, Thu Ly, Alla Kostyukova
  Konferencja:
  47th European Muscle Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 30 sierpnia -3 września
  Status:
  Opublikowana