Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sieć międzyorganizacyjna a strategia i struktura organizacji

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Janusz Lichtarski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

 2. Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości i procesy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 3. Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Sylwia Flaszewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Dynamika konkurencji i współpracy w nauce: indywidualne strategie, sieci współpracy i hierarchie organizacyjne

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bojanowski

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 5. Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Malchar-Michalska

  UNIWERSYTET OPOLSKI, Wydział Ekonomiczny

 6. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Adam Stabryła

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 7. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Romanowska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 8. Zachowania pracowników związane z dzieleniem się wiedzą - natura, efekty i uwarunkowania organizacyjne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Rudawska

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania

 9. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych