Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 356 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie przewidywania struktur krystalicznych (CSP) i krystalografii NMR jako nowoczesnych narzędzi w określaniu st...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Marta Dudek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 2. Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramic...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST5

  Kierownik: dr Sebastian Wachowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 3. Rola negatywnego regulatora stanu zapalnego - MCPIP-1 w rozwoju paradontozy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Joanna Kozieł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Grudecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 5. Modelowanie kumulacji uszkodzeń i pękania materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych obciążeń zmęczeniowych, także...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Seweryn

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 6. Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Władysław Czapliński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

 7. Stan początkowy i wczesna ewolucja w zderzeniach jądrowych o najwyższych energiach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Piotr Bożek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 8. Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Dominika Gapska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 9. Samorząd zawodowy zawodów zaufania publicznego: kryteria utworzenia, a zakres i środki nadzoru państwowego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominik Sypniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 10. Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Rychard

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 11. U źródeł niemieckiego liberalizmu: państwo w nauce Roberta von Mohla

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Lesiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 12. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

 13. Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Patryk Lipka-Bartosik

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 14. Wykorzystanie zarodkowania hetero- i homogenicznego w procesie spiekania reakcyjnego granatu itrowo-żelazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Wojciechowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 15. Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Miścicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 16. Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Naworski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 17. "Rokosz Zebrzydowskiego a walka stanów z władcami w Europie Środkowo-Wschodniej"

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Edward Opaliński

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 18. Rozwój ośrodków centralnych państwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Pankiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 19. Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Fin...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wiktor Marzec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 20. Od nomadycznego pasterstwa do wczesnego państwa: wykorzystanie metod bioarcheologicznych do rekonstrukcji procesów społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Trębicka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 21. W kierunku dokładnej predykcji energetyki stanów spinowych dla kompleksów metali przejściowych w obliczeniach kwantowo-c...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Radoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 22. Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metali...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Weis

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 23. InterPol. Sieci polarytonowe: Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologiczn...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Michał Matuszewski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 24. Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowoż...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Joanna Sobiesiak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 25. Wyznaczenie energii symetrii przy dużych gęstościach: konstrukcja detektora dla eksperymentu ASY-EOS II

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Jerzy Łukasik

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Justyna Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego przy użyciu sygnatur z ciężkimi fermionami w stanie końcowym w eksperyme...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Anna Kaczmarska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Zjawisko "powrotu przedsiębiorstw państwowych" we współczesnej gospodarce - identyfikacja, charakterystyka, skutki dla t...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maciej Bałtowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

 29. Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Herman

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Spektroskopia NMR w ciele stałym jako narzędzie wspierające rozwój mechanochemii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Marek Potrzebowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Eksperymentalno-numeryczna analiza występowania pękania delaminacyjnego oraz wpływu delaminacji na odporność na pękanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Robert Pała

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 32. Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tadeusz Łagoda

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 33. Opracowanie nowych małocząsteczkowych regulatorów (inhibitorów, aktywatorów) aktywności katalitycznej kinaz adenylanowyc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Kozakiewicz-Piekarz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 34. Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Kurach

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 35. Magazyny cyberdżihadystyczne jako instrument kampanii propagandowej tzw. Państwa Islamskiego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Miron Lakomy

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 36. Rola fenologii kwitnienia, efektywności zapylania i zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u drzew chraktreryzujących ...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. Rola fenologii kwitnienia, efektywności zapylania i zasobów w kształtowaniu produkcji nasion u drzew chraktreryzujących ...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 38. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mirosław Chorążewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 40. Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 41. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 42. Regulacja fosforylacji białek antenowych LHCII w warunkach stresu niskiej temperatury u roślin chłodoodpornych i chłodow...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Radosław Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 43. Zachowania chimeryczne w układach z inercją

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Patrycja Jaros

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 44. Nowe źródło wiedzy o historii wczesnych Piastów. Analizy technologiczne ozdób słowiańskich.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Ewelina Miśta

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 45. Wpływ przejścia spinowego wywołanego temperaturą oraz światłem laserowym (LIESST) na zmianę struktury krystalicznej zwią...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joachim Kusz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 46. Budowa układu do czasoworozdzielczej femtosekundowej spektroskopii absorpcji przejściowej w podczerwieni.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: Piotr Skibiński

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 47. Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych - perspektywa krajowa i międzynarodowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Kleczkowska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 48. Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afekty...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szczepan Grzybowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 49. Masywne gwiazdy supernowe jako sygnały ekstremalnych stanów materii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tobias Fischer

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 50. 'Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii'

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kerry Longhurst

  Collegium Civitas