Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym

2018/30/Z/ST5/00915

Słowa kluczowe:

jonika ciała stałego tlenki trójprzewodzące mieszane przewodniki jonowo-elektronowe materiały funkcjonalne perowskity

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sebastian Wachowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: UNISONO

Przyznana kwota: 919 682 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-01

Zakończenie projektu: 2023-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Microstructural Design of Ba0.5La0.5Co0.5Fe0.5O3 Perovskite Ceramics IF: 3,623
  Autorzy:
  Daria Gierszewska, Iga Szpunar, Francis Oseko, Joanna Pośpiech, Małgorzata nadolska, Martyna Pieragowska, Karolina Reniecka, Kinga Waniek, Karol Leszczyński, Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Maria Gazda, Sebastian Wachowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 17), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14164656 - link do publikacji