Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Teresa Święćkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 2. Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 3. Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztobryn

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 4. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Grzegorz Mania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Ewa Laskowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Literatura nowoczesna i prawo autorskie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Maciej Jakubowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 7. Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Ryszard Markiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Ewolucja prawa do autorstwa wobec rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enha...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Nowak-Gruca

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 9. Drugie życie poety Jana Brzechwy: mecenas Jan Wiktor Lesman (1998 - 1966) i jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 10. Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Laskowska-Litak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Radomska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Wyczerpanie prawa autorskiego w dobie społeczeństwa informacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 13. Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności in...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztobryn

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 14. Odpowiedzialność deliktowa host-providerów za treści generowane przez użytkowników

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Karwowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji