Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej

2014/12/S/HS5/00006

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-12-01

Zakończenie projektu: 2020-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2015, tom: tom 77 zeszyt 2, strony: 237-249), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2015.77.2.16 - link do publikacji
 2. Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski WDiNP Iniwersytet Warszawski (rok: 2017, tom: 3 (45), strony: 117-135), Wydawca: WDiNP Iniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31338/1641-2478pe.3.17.6 - link do publikacji
 3. Polish interest groups facing democratic backsliding IF: 0,91
  Autorzy:
  Paulina Pospieszna, Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  Interest Groups & Advocacy (rok: 2021, tom: online first, strony: 44949), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1057%2Fs41309-021-00119-y - link do publikacji
 4. Power to the people? Evaluating the European Commission's engagement efforts in EU copyright policy IF: 1,261
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Trisha Meyer
  Czasopismo:
  Journal of European Integration (rok: 2020, tom: publ.online, strony: 44945), Wydawca: Routledge Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/07036337.2020.1823382 - link do publikacji
 5. EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: The cases of sound recordings term extension and orphan works provisions
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, eds. T. Dreier, A. Metzger, G. Spindler, L. Guibault, M. Peguera, S. Dusollier (ISSN: 2190-3387) (rok: 2015, tom: vol 6, Issue 2, strony: 146-162), Wydawca: Deutsche Forschungsgemeinschaft (od XI 2015: Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI))
  Status:
  Opublikowana
 6. Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  Themis Polska Nova (rok: 2015, tom: tom 8 nr 1, strony: 223-236), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 7. (Nad)reprezentacja interesów w procesie kształtowania polityk publicznych na przykładzie obszaru prawno-autorskiego w Polsce
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Czasopismo:
  Studia z Polityki Publicznej (rok: 2020, tom: 2(26), strony: 137-157), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33119/KSzPP/2020.2.6 - link do publikacji
 1. From ACTA to TTIP: Lessons Learned on Democratic Process and Balancing of Rights
  Autorzy:
  Trisha Meyer, Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Svantesson Dan Jerker B., Kloza Dariusz (eds.), Transatlantic Data Privacy Relashions as a Challenge for Democracy", European Integration and Democracy Series (rok: 2017, tom: Vol. 4, strony: 159-179), Wydawca: Intersentia
  Status:
  Opublikowana
 2. Rola konsultacji w kształtowaniu partycypacji obywateli w procesach legislacyjnych,
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej, U. Kurczewska (red.) (rok: 2018, tom: brak, strony: 247-258), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. brak
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Polski lobbing w obszarze prawa autorskiego na tle systemu unijnego (rok: 2020, tom: brak, strony: 1-189), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Status:
  Opublikowana
 4. Jednolity rynek cyfrowy – ocena realizacji założeń w świetle unijnych zasad dobrego rządzenia
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy, szanse (rok: 2020, tom: brak, strony: 219-231), Wydawca: Oficyna wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 5. brak
  Autorzy:
  Jarosław Filip Czub, Agnieszka Vetulani-Cęgiel (red.), autorstwo haseł
  Książka:
  Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej (rok: 2018, tom: brak, strony: 1-203), Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
  Status:
  Opublikowana
 6. Polski lobbing wokół ACTA
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Kurczewska Urszula, Jasiecki Krzysztof, (red.) Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej (rok: 2017, tom: brak, strony: 87-106), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Shaping EU Copyright Law. Selected aspects of lobbying and EU policy-making
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  J. Sobczak, J. Skrzypczak (eds.), Professionalism in Journalism in the Era of New Media (rok: 2015, tom: brak, strony: 295-311), Wydawca: Logos
  Status:
  Opublikowana
 8. Kultura polityczna a lobbing
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Stelmach A., Lorenc M., Łukaszewski M. (red.) (rok: 2018, tom: I, strony: 337-343), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 9. Partycypacja polityczna w erze nowych mediów a bezpieczeństwo narodowe. Przypadek ACTA
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  M. Skarżyński, I. Andruszkiewicz (red.), Media w systemie bezpieczeństwa narodowego (rok: 2015, tom: brak, strony: 35-44), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
 10. The EU copyright reform: the role of the open public Internet-based consultation
  Autorzy:
  Agnieszka Vetulani-Cęgiel
  Książka:
  Coping with Media and Internet in the Contemporary World (rok: 2020, tom: brak, strony: 101-112), Wydawca: Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Science and Journalism
  Status:
  Opublikowana