Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przed prawem. Sojusze i konflikty między literaturą, sztuką i prawem w Polsce 1989-2020

2020/39/B/HS2/02801

Słowa kluczowe:

literatura polska sztuka krytyczna "prawo i literatura" wolność sztuki wolność wypowiedzi prawa własności ochrona dóbr osobistych cenzura prawo autorskie obraza uczuć religijnych naruszenie symboli narodowych

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Przemysław Czapliński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 389 762 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-01

Zakończenie projektu: 2025-11-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.