Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 29 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Racjonalność prawa. Unikanie opodatkowania jako problem wykładni i stanowienia prawa

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Filipczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 2. Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olesińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 3. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jan Szczepański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 4. Jurysdykcja podatkowa w warunkach bezpośredniego handlu elektronicznego

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Lipniewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 5. Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Dowgier

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 6. Subiektywne i regulacyjne skale ekwiwalentności

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julita Łukomska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Tetłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjolo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Szafrański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 10. Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów OECD

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 11. Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Alicja Pomorska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 12. Bezwarunkowy dochód podstawowy - współczesna odmiana "panem et circenses"?

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Zubik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 13. Analiza modelowa integracji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu zadłużenia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Janusz Kudła

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania CIT a orzecznictwo sądów administracyjnych: jak globalizacja determinuje polityk...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 15. Wykładnia prawa podatkowego w kontekście upływu czasu

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 16. Zestawienie obszarów dopuszczalności stosowania rozumowania per analogiam w prawie podatkowym polskim oraz wybranych kra...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Słupczewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 17. Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów k...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hanna Filipczyk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 18. Prawo podatnika do prywatności

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Drywa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 19. Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 20. Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Teszner

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 21. Opodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Tim

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 22. Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 23. Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Lewandowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 24. Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Morawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 25. Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 26. Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Buława

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 27. PODATKI OD DOCHODÓW Z PRACY W POLSCE W ŚWIETLE TEORII OPTYMALNEGO OPODATKOWANIA

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Dudek

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 28. Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Prejs

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 29. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji