Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

2012/07/B/HS4/00453

Słowa kluczowe:

podatki lokalne polityka podatkowa konkurencja podatkowa rozwój lokalny

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • HS5_8: Polityka regionalna
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Julita Łukomska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 139 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-08

Zakończenie projektu: 2015-07-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Local Tax Competition in Poland?
  Autorzy:
  Swianiewicz P., Łukomska J.
  Czasopismo:
  MISCELLANEA GEOGRAPHICA – REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT (rok: 2016, tom: 20 (3), strony: 37-43), Wydawca: University of Warsaw – Faculty of Geography and Regional Studies
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/mgrsd-2016-0018 - link do publikacji
 2. The Politics of Local Tax Policy Making in Poland
  Autorzy:
  Swianiewicz P.
  Czasopismo:
  NISPAcee Journal of Public Administration and Policy (rok: 2016, tom: IX(1), strony: 167-189), Wydawca: NISPAcee Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nispa-2016-0008 - link do publikacji
 3. Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce
  Autorzy:
  Swianiewicz P., Łukomska J.
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2016, tom: 2(64), strony: 44710), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
  Status:
  Opublikowana
 1. Motives of Local Tax Policies in Poland. Stimulation of Local Development, Tax Competition, Political Cycle or Pumping Local Budget Revenues?
  Autorzy:
  Łukomska J.
  Konferencja:
  Insourcing and/or outsourcing. How do they contribute to the public administration reform? (rok: 2015, ), Wydawca: NISPAcee Press
  Data:
  konferencja 21-23.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce
  Autorzy:
  Swianiewicz P., Łukomska J.
  Książka:
  Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce (rok: 2014, tom: 1, strony: 62), Wydawca: MUNICIPIUM SA
  Status:
  Opublikowana
 2. Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce
  Autorzy:
  Łukomska J., Swianiewicz P.
  Książka:
  Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 188), Wydawca: MUNICIPIUM SA
  Status:
  Opublikowana