Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów OECD

2012/05/N/HS4/00481

Słowa kluczowe:

system podatkowy polityka podatkowa ekonomia porównawcza

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 82 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2016-11-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer typu notebook wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 4 000 PLN
 2. drukarka kolorowa laserowa. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD – studium porównawcze
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorstwo i Region (rok: 2016, tom: 8, strony: 166-185), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 2. Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Ekonomiczne Problemy Usług (rok: 2015, tom: Nr 818 (118), strony: 237-251), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/epu.2015.118-17 - link do publikacji
 3. Efektywny ekonomicznie system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2016, tom: 4 (82), strony: 781-791), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 4. The impact of the tax system structure on the narrowing of income disparities in OECD countries
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  The Quarterly "e-Finanse" (rok: 2016, tom: vol. 12 / nr 3, strony: 27-37), Wydawca: University of Information Technology and Management in Rzeszów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14636/1734-039X_12_3_002 - link do publikacji
 5. Trends in personal income tax progression in OECD countries in the context of income redistribution
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (rok: 2016, tom: 4(324), strony: 181-193), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6018.324.12 - link do publikacji
 6. Kierunki ewolucji modeli opodatkowania konsumpcji w państwach OECD
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: Nr 403, strony: 154-162), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.403.14 - link do publikacji
 7. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD - kierunki ewolucji
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H - Oeconomia (rok: 2016, tom: vol. L, 1, strony: 59-67), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.59 - link do publikacji
 8. Preferencje podatkowe dla podmiotów z sektora MŚP w państwach OECD – studium porównawcze
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII, z.8, cz.1, strony: 87-98), Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 9. Wydajny fiskalnie system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 451, strony: 268-279), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.451.22 - link do publikacji
 10. Podatki ekologiczne
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 1 (299), strony: 62-69), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 11. Sprawiedliwy system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 294, strony: 108-119), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 1. Opodatkowanie majątku w państwach OECD – wnioski dla Polski
  Autorzy:
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
  Książka:
  Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 295-308), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubleski
  Status:
  Opublikowana