Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kategoria materialności w poezji R.S. Thomasa

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Soćko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 2. Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 3. Materia słów - (nie)materialność literatury w tekstach multimodalnych i eksperymentalnych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tymon Adamczewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 4. Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Trzcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dorota Golańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 6. Estetyka zdziwienia. Sztuka medialna i zmysły w przestrzeni portu lotniczego

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marek Wojtaszek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 7. Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Gąsiorowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 8. Płaskie ontologie a prawo i jego ontologia

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Układy muzykujące: muzyka popularna a nowy materializm

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 10. Pojmowalność odrębności umysłu i ciała jako problem dla materialistycznej redukcji świadomości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Karol Polcyn

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii i Kognitywistyki

 11. Historia klasycznej filozofii indyjskiej, buddyzm, sceptycyzm i materializm

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 12. Historia klasycznej filozofii indyjskiej: szkoły niebramińskie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 13. Filozofia negatywności Hegla i Zizka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Bartosz Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Nacher

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 15. Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Zawadzka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 16. Poetyki konkretyzmu i lingwizmu. Porównanie wybranych książek poetyckich z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszar...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki