Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konstytucyjne prawo intertemporalne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Radziewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 2. Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa. Studium prawnoporównawcze

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Rytel-Warzocha

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 3. Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. A...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i kr...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Szydło

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 5. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Piotr Hofmański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Środki kontroli wyrobów rynku tytoniowego w prawie międzynarodowym: w poszukiwaniu równowagi pomiędzy sprzecznymi intere...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 7. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Kolaszyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 8. Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Kania

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 9. Kontrola systemów automatycznego decydowania stosowanych w postępowaniu administracyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Igor Gontarz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 10. Tryb i granice zmiany Konstytucji RP z 1997 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Rafał Smoleń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 11. Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na podstawy prawne kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Kolaszyński

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

 12. Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 13. Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Eur...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Ludy tubylcze kontra zmiany klimatu. Wyzwania dla sprawiedliwości międzynarodowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Karolina Prażmowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 15. Większości kwalifikowane w niewiększościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli k...

  Konkurs: POLS , panel: HS5

  Kierownik: dr Mauro Rivera Leon

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 16. Zdecentralizowana kontrola konstytucyjności prawa na przykładzie regulacji prawnych i praktyki ustrojowej państw nordyck...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Rytel-Warzocha

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 17. Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

 18. Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Mirosław Granat

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 19. Pojęcie i skutki prawne prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Radziewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 20. Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaleśny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych