Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary

2011/03/N/HS5/01156

Słowa kluczowe:

kontrola społeczna efekt odstraszania wymiar kary moralność społeczeństwa postawy społeczeństwa prawa człowieka

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne
 • HS6_13: Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Kania 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 33 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-27

Zakończenie projektu: 2013-02-26

Planowany czas trwania projektu: 5 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. "Der Adressat von generalpräventiver Einwirkung. Ausgewählte Probleme"
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Czasopismo:
  Folia Iuridica Wratislaviensis (rok: 2012, tom: 2, strony: 179 - 189), Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. "Dyskrecjonalność władzy jurysdykcyjnej na tle ideologii decyzji sądowej"
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Czasopismo:
  Jurysta. Magazyn Prawniczy (rok: 2013, tom: 01 (219), strony: 48 - 52), Wydawca: Wydawnictwo In Plus, 00 - 389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. 20
  Status:
  Opublikowana
 3. "Rola postaw oceniających sędziego w procesie orzekania"
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Czasopismo:
  Jurysta. Magazyn Prawniczy (rok: 2013, tom: 02 (220), strony: 44993), Wydawca: Wydawnictwo In Plus, 00 - 389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 1/3, lok. 20
  Status:
  Opublikowana
 4. "Ogólnoprewencyjne aspekty podania wyroku do publicznej wiadomości. Wybrane problemy"; "Generalpräventive Aspekte der Veröffentlichung eines Urteils. Ausgewählte Probleme"
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Czasopismo:
  Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift (rok: 2012, tom: 4, strony: 32 - 36; 26-30), Wydawca: Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung e.V., Litenstrasse 11, 10179 Berlin
  Status:
  Opublikowana
 5. "Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy"
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2013, tom: XXIX, strony: 31-44), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., pl. Uniwersytecki 15, 50 - 137 Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Agnieszka Maria Kania
  Książka:
  "Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary" (rok: 2016, tom: -, strony: 329), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana