Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nasr Abu Zajd - odnowiciel myśli muzułmańskiej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 2. Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Tomasz Twardziłowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 3. Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Andrzej Przyłębski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 4. Włoska myśl hermeneutyczna w II połowie XX wieku (antologia tekstów z opracowaniem naukowym)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 5. Biblia i metafizyka. Hermeneutyka średniowiecznych komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mirosław Mróz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

 6. "Hermeneutyka" - badania nad językowymi podstawami filozofii Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Tiuryn

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Człowiek jako słowo i ciało. Ku nowej koncepcji podmiotowości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 8. Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów

  Konkurs: MAESTRO 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jakob Stagl

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Pomiędzy fenomenologią a hermeneutyką - filozofia religii Erica Voegelina

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Tomasz Niezgoda

  Uniwersytet Jagielloński

 10. De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume'a Budé (...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Waldemar Linke

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 11. Metodologiczna odnowa teologii dogmatycznej.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Robert Woźniak

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

 12. Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Domaradzki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 13. Ontologia konieczności: hermeneutyka kultury i polityki George'a Santayany

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Kremplewska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk