Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 420 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjolo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Szafrański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 2. Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z persp...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Rupniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 3. Deskrypcje nieokreślone. Dwuwymiarowy model znaczenia z typami

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Ludzkie, niezbyt ludzkie. W stronę ogólnej teorii podmiotowości prawnej w kontekście współczesnej nauki i technologii....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pietrzykowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 5. Spór o ewidencjalizm w epistemologii religii. W związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Ewa Odoj

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 6. Konstrukcja prawna "rzeczowych" umocnień wierzytelności w prawie papirusów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jose Alonso-Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Edycja księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737), APKr. dep. 67

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Mikuła

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 8. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji 1831-1848

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mikołaj Rysiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 9. Klasyczna refleksja polityczna w polskiej opinii publicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Zbigniew Rau

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 10. Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Olga Poller

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Problem tożsamości prawa i wspólnej kultury prawnej w teorii prawa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Zirk-Sadowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 12. Status prawny islamu jako religii w Rzeczpospolitej Polskiej i jego wpływ na funkcjonowanie mniejszości muzułmańskiej w ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Agata Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 13. Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Grzegorz Mania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Model ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Ewa Laskowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i polito...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Janusz Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 17. Źródła krytyki przyczynowej koncepcji działania

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Barcz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Krystyna Bielecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 19. Ciężar dowodu w prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 20. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 21. Filozoficzne podstawy prawnego ograniczania wolności twórczości artystycznej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mateusz Bieczyński

  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej

 22. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Jagielska-Burduk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 23. Kazimierz Ajdukiewicz - u źródeł systematycznej aksjologii dynamiki wiedzy naukowej

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Companions in Normativity

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Klimczyk

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 25. Naturalizacja prawa

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Stelmach

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 26. Logika językowego doświadczenia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Zdanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 27. Gilbert Ryle a współczesna debata dotycząca "wiedzy jak"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Bolesław Czarnecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interp...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Bielska-Brodziak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 29. Nurt tzw. transitional justice ("sprawiedliwości transformacyjnej") w naukach prawnych, filozofii i politologii - perspe...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Wigura-Kuisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 30. Demon zwodziciel. O pewnej filozoficznej hipotezie

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Damian Leszczyński

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Nauk Spolecznych

 31. Interakcja językowa jako źródło normatywnych stanów rzeczy. Ujęcie naturalistyczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Maciej Witek

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Humanistyczny

 32. Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jan Kolasa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 33. Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Prusak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 34. Przekazywanie informacji o ustanowionych normach prawnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grzegorz Wierczyński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 35. Prawo sąsiedzkie w świetle papirusów z Egiptu grecko-rzymskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Aneta Skalec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 36. Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Jaskólski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 37. Dynamiczna logika epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS1

  Kierownik: Arkadiusz Wójcik

  Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filozofii

 38. Czekając na Mesjasza. Narracje normatywne w europejskim myśleniu po I wojnie światowej (1918-1923)

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Engelking

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 39. Kontrola systemów automatycznego decydowania stosowanych w postępowaniu administracyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Igor Gontarz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 40. Kontekst intelektualny ateńskiej reformy prawa z końca V wieku p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Radosław Miśkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 41. Making Up for What We Did: From Morality to the Law; From the Present to thePast

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Giulio Fornaroli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Uniwersalny wynalazek czy historyczny relikt? Pytanie o wspólny model zobowiązania w europejskiej kulturze prawnej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Wielgus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Specustawy z perspektywy teorii i filozofii prawa

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Zeifert

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 44. Edycja kryminalnych ksiąg sądowych miasta Krakowa z lat 1589-1690, APKr., rękopisy nr 865, 866, 867

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Wacław Uruszczak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 45. Wirtualne zabezpieczenie kredytu? Zabezpieczenia na dobrach cyfrowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Pisuliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Wymóg zrozumiałości systemów uczenia maszynowego wykorzystywanych w stosowaniu prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Andrzej Porębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Argumentacje transcendentalne. Modele i zastosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS1

  Kierownik: Stanisław Jędrczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 48. Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 49. Teoria znaczenia w dżinijskiej filozofii języka (XI-XVII w.)

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Glinicka

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 50. Jak zrozumieć niedorzeczność? Rola wyobraźni w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krystian Bogucki

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk