Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne

2020/39/I/HS1/02861

Słowa kluczowe:

pragmatyka refrazy akty mowy illokucje perlokucje funkcje retoryczne efekty retoryczne metody empiryczne argumentacja

Deskryptory:

  • HS1_003: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
  • HS1_006: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Koszowy 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 753 685 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-08-10

Zakończenie projektu: 2025-08-09

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.