Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie i ocena efektywności nowych algorytmów identyfikacji i modelowania tłumienia konstrukcyjnego na poziomie lok...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 2. Ocena wpływu podciśnienia na bakterie, osad czynny i efektywność oczyszczania ścieków

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Gnida

  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

 3. Analiza ważności elementów w strukturze niezawodnościowej złożonych systemów technicznych na przykładzie siłowni okrętow...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Leszek Chybowski

  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny

 4. Analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004 - 2011 - zastosowanie stochastyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Pisulewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 5. Wpływ źródła węgla na efektywność i parametry symultanicznie zachodzących procesów hydrogenotroficznej denitryfikacji i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: Izabella Kłodowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 6. Badanie mechanizmu oddziaływania ultradźwięków na tkankę materiału biologicznego w procesie suszenia wspomaganego ultrad...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stefan Kowalski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 7. Wpływ usieciowania chitozanu na efektywność usuwania barwników i metali ciężkich z roztworów wodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: Tomasz Jóźwiak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 8. Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora – badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kołodziej

  Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

 9. Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywna metoda generowania metatetycznych c...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Michorczyk

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 10. Analiza eksperymentalna i numeryczna procesu szybkiego mrożenia próżniowego zintegrowanego z efektywnym systemem przecho...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST8

  Kierownik: dr Michał Palacz

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 11. Wpływ parametrów technologicznych kompostowania bioodpadów na efektywność produkcji tlenku węgla - prekursora produkcji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Karolina Sobieraj

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 12. Odzysk wartościowych produktów z fermentacji odpadów spożywczych poprzez sonokawitację i intensyfikację hydrotermalną: p...

  Konkurs: SHENG 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jacek Mąkinia

  Politechnika Gdańska

 13. Opracowanie kolektorów prądowych 3D dla efektywnego wykorzystania potencjału nowego materiału katodowego LKMNO do ogniw ...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST8

  Kierownik: Krystian Chudzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 14. Wpływ stężenia i rodzaju mikroplastiku na efektywność oczyszczania i strukturę biomasy w reaktorach z tlenowym osadem gr...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ9

  Kierownik: Piotr Jachimowicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 15. Poprawa efektywności wymiany pędu w przepływie między wirującymi tarczami

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Wróblewski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 16. Opracowanie i weryfikacja efektywnych metod i algorytmów optymalnego projektowania układów czujników i aktuatorów w syst...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 17. Impregnacja próżniowa wspomagana ultradźwiękami - ocena wpływu ultradźwięków na efektywność procesu nasycania materiałów...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Dominik Mierzwa

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 18. Wywiad naukowo-techniczny PRL: organizacja, funkcje i efektywność oraz współpraca z analogicznymi służbami państw - czło...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Sikora

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 19. W poszukiwaniu efektywnych i przyjaznych środowisku spieniaczy i emulgatorów - ilościowy opis stabilności cienkich filmó...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jan Zawała

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk