Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ dystansu psychologicznego na postrzeganie zmian klimatycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Dyr

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Rola oddziaływania bakteryjnych sRNA ze stroną dystalną białka opiekuńczego Hfq

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: Ewelina Małecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 3. Malarskie przedstawienia 'Volto Santo' w świetle studiów przestrzennych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: Ika Matyjaszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 4. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Weryfikacja aktualności norm prawa kanonicznego dotyczących przeszkód małżeńskich

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Wojciech Góralski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego

 6. Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Puchalska-Wasyl

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 7. Genetyczna struktura populacji ekspansywnego pająka Argiope bruennichi w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Wioletta Wawer

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 8. Ku wspólnocie - dynamiczne zmiany aktywności neuronalnej towarzyszące przekształcaniu się dystansu wobec obcych w więź s...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Alicja Puścian

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Wysiłek w procesie redukcji dysonansu poznawczego w świetle Teorii Intensywności Motywacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Maria Łanczont

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 11. "Polacy i inni" trzydzieści lat później.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Ewa Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 12. Analiza zależności między wybranymi cechami reprodukcyjnymi a homozygotycznością samców i dystansem genetycznym rodziców...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Ewa Łukaszewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 13. Fizjologiczne znaczenie obniżenia ekspresji PARP1 dla aktywowania proksymalnych i dystalnych (wzmacniaczy) regionów cis-...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: Ewelina Woźniak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Dystans władzy na sali sądowej. Studium teoretyczno-empiryczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Aktywne medium. Moda jako narzędzie konfrontacji z dystansem kulturowym i historycznym na przykładzie mody kobiecej XIX ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych