Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru - od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej

2018/31/B/ST10/01507

Słowa kluczowe:

globalne zmiany klimatu ewolucja szaty roślinnej cyfrowe modelowanie rekonstrukcja krajobrazu paleowiatry less paleosol glacjał interglacjał chronostratygrafia plejstocen Dniepr Ukraina Środkowa/Wschodnia Europa

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Łanczont 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 088 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-02

Zakończenie projektu: 2023-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A remarkable Last Glacial loess sedimentation at Roxolany in the Dniester Liman (southern Ukraine) IF: 4,112
  Autorzy:
  Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Fedorowicz S., Woronko B., Nawrocki J., Frankowski Z., Standzikowski K.
  Czasopismo:
  Quaternary Science Reviews (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. High-resolution spectrophotometric analyses of loess-palaeosol sequences of the Last Glacial (Weichselian) in the Dnieper River Basin (Ukraine) – methodological aspects, results and preliminary palaeogeographic interpretation
  Autorzy:
  Łanczont M., Mroczek P., Komar M., Standzikowski K., Nawrocki J., Hołub B., Krokhmal O., Prylypko S.
  Konferencja:
  12 науково-практичного семінару за міжнародної участі Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій" (rok: 2021, ), Wydawca: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, Львів
  Data:
  konferencja 25-26 listopada 2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Lithology of L1 loess on the northern edge of European loess in the Upper Dnieper River Basin.
  Autorzy:
  Mroczek Przemysław, Łanczont, Gozhik Petro, Komar Maryna, Nawrocki Jerzy, Hołub Beata, Standzikowski Karol, Bogucki Andryi
  Konferencja:
  Conference Proceedings INQUA, 28th September 2020, Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28 września 2020
  Status:
  Opublikowana
 3. High-resolution color variations of Weichselian loess-palaeosol sequences in the Dnieper River basin (Ukraine)
  Autorzy:
  Mroczek P., Łanczont M., Komar M., Hołub B., Gozhik P., Nawrocki J.
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2021, online (rok: 2021, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 19-30 kwietnia 2021
  Status:
  Opublikowana
 1. Wysokiej rozdzielczości analizy spektrofotometryczne vistuliańskich sekwencji lessowo-glebowych w dorzeczu Dniepru (Ukraina) – wyniki wstępne
  Autorzy:
  Mroczek P.
  Książka:
  Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej (rok: 2021, tom: I, strony: 237-239), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana