Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Trendy w wielkości ciała liliowców w trakcie późnodewońskich kryzysów biotycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: Krzysztof Brom

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 2. Rozwój facjalny regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich we wczesnym etapie transgresji dewońskiej (pogranicze emsu i eif...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Krystian Wójcik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 3. Podmorskie kryptyczne biocenozy z dewonu Maroka.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Błażej Berkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 4. Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Grzegorz Racki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 5. Powstanie najstarszego chemosyntetycznego ekosystemu (środkowodewoński kopiec Hollarda, południowe Maroko): efektem wypł...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Jakubowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium myśli politycznej Johna Deweya.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kassner

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikastwa i Nauk Politycznych

 7. Charakterystyka dewońskich globalnych fluktuacji warunków utleniająco-redukcyjnych w oparciu o zmiany stosunków izotopów...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: Agnieszka Pisarzowska

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 8. Systemy chłodzenia układów elektronicznych z przemianą fazową pracujące w termodynamicznym cyklu Maisotsenki

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Bogusław Więcek

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 9. Ekologia funkcjonalna paleozoicznych ekosystemów koralowcowych - współczesność kluczem do przeszłości

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Zapalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 10. Biostratygrafia, paleoeokologia i sedymentologia unikalnego poziomu transgresywnego w dewonie środkowym Białorusi: aspek...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Narkiewicz

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Paleoekologia środkowodewońskich zespołów koralowcowo-stromatoporowych Basenu Mader (Anty-Atlas, Maroko)

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST10

  Kierownik: Aleksander Majchrzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 12. Rekonstrukcja fauny szczękowców z dolnego dewonu Gór Świętokrzyskich

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Michał Ginter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 13. Ewolucja i paleoekologia głębokomorskich zespołów koralowcowych z dewonu Anty Atlasu w Maroku

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Błażej Berkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 14. Zapis paleośrodowiskowy i przyczyny globalnego epizodu Kacak w późnym eiflu (dewon środkowy)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Marek Narkiewicz

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 15. Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zuzanna Sarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 16. Mezofotyczne ekosystemy koralowców w środkowopaleozoicznym stadium rozkwitu raf

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Zapalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 17. Paleoekologia środkowopaleozoicznych "heliolitidów" (Tabulata), a ich konwergencja z Coenothecalia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jan Król

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Zmiany paleośrodowiskowe w osadach żywetu i franu w świetle badań palinologicznych oraz geochemii izotopowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Marcelina Kondas

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 19. Rekonstrukcja paleośrodowiska górnodewońskiej platformy węglanowej Tafilalt na obszarze Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Patrycja Dworczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 20. Ewolucja i paleoekologia kręgowców z utworów węglanowych dewonu i karbonu Polski południowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Michał Ginter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 21. Ewolucja i palebiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zdarzeniu...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Andrzej Baliński

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Dynamika rozwoju organizmów twardego podłoża w świetle kryzysu biotycznego fran-famen (późny dewon) na obszarze Rosji...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Michał Zatoń

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 23. Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego pal...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Maciej Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 24. Paleontologia, tafonomia i środowisko sedymentacji utworów dolnego famenu w kamieniołomie Kowala (Góry Świętokrzyskie)...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Krzysztof Broda

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 25. Molekularne, petrograficzne i morfologiczne wskaźniki środowisk mikrobialnych okresu wymierań na przykładzie granicy F-F...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Marynowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi