Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego paleozoiku basenu górnośląskiego i lubelskiego oraz miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie jego składu trwałych izotopów C, H, N, Ne, He, Ar, Kr i Xe, geochemicznej charakterystyki skał macierzystych (eksperymenty pirolizy wodnej i zestaw analiz) i warunków geologicznych

2016/22/M/ST10/00589

Słowa kluczowe:

gaz ziemny geneza generowanie migracja mieszanie węglowodory gazowe gazy szlachetne azot cząsteczkowy dwutlenek węgla izotopy trwałe piroliza wodna węgle kopalne rozproszona substancja organiczna dewon karbon miocen Górnośląskie Zagłębie Węglowe basen lubelski zapadlisko przedkarpackie

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Kotarba 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: HARMONIA 8 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 713 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-26

Zakończenie projektu: 2022-04-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.