Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Chemoselektywne uwodornienie prekursorów witamin i substancji zapachowych na nanocząstkach metali przejściowych szczepio...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacinto DE PAIVA SA

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 2. Nowe ciągłe monolityczne mikroreaktory do chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: Agnieszka Ciemięga

  Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

 3. Kataliza sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 4. Odwrócone sprzęganie Sonogashiry piroli i indoli z 1-haloacetylenami i 1-halooligoynami

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Szafert

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 5. Nowe nanomateriały do chemoselektywnego uwodornienia nitrocykloheksanu do oksymu cykloheksanonu w warunkach przepływowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: Emil Kowalewski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Czerwiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Dynamika strukturalna powierzchni katalitycznych układów zawierających nanokrystaliczne złoto na nośnikach tlenkowych w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Zieliński

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Chemoselektywna redukcja amidów do imin. Syntetyczne zastosowania opracowanego przekształcenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Więcław

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk