Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe ciągłe monolityczne mikroreaktory do chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych

2014/15/N/ST8/03171

Słowa kluczowe:

inżynieria mikroreaktorów hydrodynamika chemoselektywna redukcja Meerweina-Ponndorfa-Verleya numbering-up

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Ciemięga 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 99 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2017-08-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa perystaltyczna.
 2. Pompa membranowa. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Continuous-Flow Monolithic Silica Microreactors with Arenesulphonic Acid Groups: Structure–Catalytic Activity Relationships IF: 3,95
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2017, tom: 7, strony: 255-265), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal7090255 - link do publikacji
 2. Meervein-Ponndorf-Vereley reduction of carbonyl compounds in monolithic siliceous microreactors doped with Lewis acid centres IF: 4,354
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A, General (rok: 2018, tom: 560, strony: 111-118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2018.04.037 - link do publikacji
 3. Continuous-flow chemoselective reduction of cyclohexanone in a monolithic silica-supported Zr(OPri)4 multichannel microreactor IF: 3,66
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2017, tom: 252, strony: 140-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2017.06.023 - link do publikacji
 4. Comparative study of the continuous-flow microreactors based on silica monoliths modified with Lewis acid centres IF: 0,925
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2018, tom: 39, strony: 33-38), Wydawca: Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.24425/119097 - link do publikacji
 1. Aluminum-containing silica monoliths as microreactors for the Meerwein-Ponndorf-Verley reaction
  Autorzy:
  Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  43rd International Conference of SSCHE (rok: 2016, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 23-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Fabrication of silica-supported Zr(OPri)4 monoliths and application in continuous-flow chemoselective reduction of carbonyl compounds
  Autorzy:
  Agnieszka Koreniuk, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  43rd International Conference of SSCHE (rok: 2016, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 23-27 maj
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania właściwości kompleksów cyrkonu immobilizowanych na monolitach krzemionkowych
  Autorzy:
  Agnieszka Koreniuk, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  II Seminarium Analizy Termicznej SeAT'2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis
  Data:
  konferencja 17-20 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 4. Comparative study of continuous-flow microreactors based on silica monoliths modified with Lewis acid centres
  Autorzy:
  Agnieszka Koreniuk, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
  Data:
  konferencja 5-9 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Monolithic microreactors-effective tool for flow chemistry
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  Modern Problems of Nanocatalysis (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Physical Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Data:
  konferencja 24-29 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Selective reduction of cyclohexanone in monolithic microreactors modified with various Lewis acid centres
  Autorzy:
  Agnieszka Ciemięga, Katarzyna Maresz, Julita Mrowiec-Białoń
  Konferencja:
  5th International Conference on Multifuncional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 6-10 marzec
  Status:
  Opublikowana