Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kataliza sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych

2014/14/E/ST5/00778

Słowa kluczowe:

światło fotoizomeryzacja układy dynamiczne chemoselektywność

Deskryptory:

  • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Volodymyr Sashuk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 671 190 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-02

Zakończenie projektu: 2022-01-01

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony