Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Marian Kamiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 2. Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów w...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 3. Mechanizm mikrobiologicznej transformacji składników pokarmowych z odpadów rolno-spożywczych przy użyciu różnych scenari...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Saeid

  Politechnika Wrocławska

 4. Zbadanie procesu mikrobiologicznego rozkładu węgla brunatnego do metanu, celem określenia możliwości zagospodarowania ma...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Agnieszka Szubert

  KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

 5. Charakterystyka przemian białek nasion bobu podczas biokonwersji z zastosowaniem Rhizopus oligosporus, zwiększającej zaw...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Polanowska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu