Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania zasadowej hydrolizy biomasy lignocelulozowej oraz warunków konwersji produktów do biogazów

2014/13/B/ST8/04258

Słowa kluczowe:

hydroliza zasadowa biomasa lignocelulozowa wodór fermentacja ciemna biokonwersja

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marian Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 203 510 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-11

Zakończenie projektu: 2019-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Alternative methods for dark fermentation course analysis.
  Autorzy:
  Słupek E., Kucharska K., Gębicki J.
  Czasopismo:
  SN Applied Sciences (rok: 2019, tom: 469, strony: 44934), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s42452-019-0488-2 - link do publikacji
 2. Fermentative conversion of two-step pre-treated lignocellulosic biomass hydrolysates IF: 3,52
  Autorzy:
  Karolina Kucharska, Hubert Cieśliński Piotr Rybarczyk , Edyta Słupek, Rafał Łukajtis , Katarzyna Wychodnik, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2020, tom: 9, strony: 858), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal9100858 - link do publikacji
 3. Laboratory bioreactor with pH control system for investigations of hydrogen production in the dark fermentation process
  Autorzy:
  Bartosz Szulczyński, Karolina Kucharska, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2019, tom: 1, strony: n.d.), Wydawca: Cobrabid
  Status:
  Opublikowana
 4. Advantageous conditions of saccharification of lignocellulosic biomass for biofuels generation via fermentation processes IF: 1,68
  Autorzy:
  Kucharska K., Słupek E., Cieśliński H., Kamiński M.
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2020, tom: 74, strony: 1199 - 1209), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-019-00960-1 - link do publikacji
 5. Comparison of Ozonation and Evaporation as Treatment Methods of Recycled Water for Bioethanol Fermentation Process IF: 0,915
  Autorzy:
  A. Fernandes, G. Boczkaj, J. Głazowska, R. Tomczak-Wandzel, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Waste Biomass Valorization - open access (rok: 2017, tom: 8, strony: 44935), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12649-017-9888-y - link do publikacji
 6. Kapilarna chromatografia gazowa fazy nad-powierzchniowej – HS-CGC w badaniach składu lotnych produktów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej – BMLC
  Autorzy:
  Karolina KUCHARSKA, Piotr RYBARCZYK, Roman PAWŁOWICZ, Marian KAMIŃSKI
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2017, tom: 2, strony: 82-91), Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Gdansk University of Technology Polish Separation Science Society
  Status:
  Opublikowana
 7. Optimization of Saccharification Conditions of Lignocellulosic Biomass under Alkaline Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis IF: 2,676
  Autorzy:
  Rafał Łukajtis , Piotr Rybarczyk, Karolina Kucharska , Donata Konopacka-Łyskawa, Edyta Słupek , Katarzyna Wychodnik, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2018, tom: 11(4), strony: 886 (1-27)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en11040886 - link do publikacji
 8. Techniki chromatografii cieczowej, stosowane w analityce technicznej procesów hydrolizy biomasy ligno-celulozowej - BMLC. Przegląd
  Autorzy:
  M. Glinka, R. Łukajtis, P. Nowak, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2017, tom: 2, strony: 92-105), Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Gdansk University of Technology Polish Separation Science Society
  Status:
  Opublikowana
 9. Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej
  Autorzy:
  P. Rybarczyk, K. Kucharska, R. Pawłowicz, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2017, tom: 2, strony: 73-81), Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Gdansk University of Technology Polish Separation Science Society
  Status:
  Opublikowana
 10. Bioconversion of waste materials to hydrogen via dark fermentation using Enterobacter aerogenes
  Autorzy:
  Karolina Kucharska, Edyta Słupek, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2019, tom: 1, strony: 44945), Wydawca: Cobrabid
  Status:
  Opublikowana
 11. Comparison and Optimization of Saccharification Conditions of Alkaline Pre-Treated Triticale Straw for Acid and Enzymatic Hydrolysis Followed by Ethanol Fermentation IF: 2,676
  Autorzy:
  Rafał Łukajtis , Karolina Kucharska , Iwona Hołowacz , Piotr Rybarczyk , Katarzyna Wychodnik, Edyta Słupek , Paulina Nowak, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Energies (rok: 2018, tom: 11(3), strony: 639(1-24)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/en11030639 - link do publikacji
 12. Gradientowa wysokosprawna kolumnowa chromatografia cieczowa w odwróconych układach faz z detekcją UV-VIS-DAD w rozdzielaniu i wstępnej identyfikacji składników hydrofilowych mieszanin po hydrolizie zasadowej biomasy ligno-celulozowej
  Autorzy:
  P. Nowak, R. Łukajtis, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2017, tom: 2, strony: 131-154), Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Gdansk University of Technology Polish Separation Science Society
  Status:
  Opublikowana
 13. Key issues in modeling and optimization of lignocellulosic biomass fermentative conversion to gaseous biofuels IF: 4,9
  Autorzy:
  Karolina Kucharska, Hołowacz Iwona, Konopacka-Łyskawa Donata, Rybarczyk Piotr, Kamiński Marian
  Czasopismo:
  Renewable Energy (rok: 2018, tom: 129, strony: 384-408), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.renene.2018.06.018 - link do publikacji
 14. Wpływ rodzaju kwaśnego dodatku do eluentu oraz właściwości fazy stacjonarnej na rozdzielanie średnio i nisko hydrofobowych kwaśnych organicznych związków chemicznych w odwróconych układach faz kolumnowej elucyjnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej - RP HPLC
  Autorzy:
  M. Glinka, P. Nowak, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Camera Separatoria (rok: 2017, tom: 2, strony: 106-130), Wydawca: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Gdansk University of Technology Polish Separation Science Society
  Status:
  Opublikowana
 15. Hydrogen production from biomass using dark fermentation IF: 9,122
  Autorzy:
  Rafał Łukajtis, Iwona Hołowacz, Karolina Kucharska, Marta Glinka, Piotr Rybarczyk, Andrzej Przyjazny, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS (rok: 2018, tom: 91, strony: 665-694), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rser.2018.04.043 - link do publikacji
 16. Influence of alkaline and oxidative pre-treatment of waste corn cobs on biohydrogen generation efficiency via dark fermentation IF: 3,551
  Autorzy:
  Karolina Kucharska, Piotr Rybarczyk, Iwona Hołowacz, Donata Konopacka Łyskawa, Edyta Słupek, Patrycja Makoś-Chełstowska, Hubert Cieśliński, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Biomass&Bioenergy (rok: 2020, tom: 141, strony: 105691), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biombioe.2020.105691 - link do publikacji
 17. Hydrogen Production from Energy Poplar Preceded by MEA Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis IF: 3,098
  Autorzy:
  Karolina Kucharska, Rafał Łukajtis, Edyta Słupek, Hubert Cieśliński, Piotr Rybarczyk, Marian Kamiński
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23(11), strony: 3029 91-21)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23113029 - link do publikacji
 18. Pretreatment of Lignocellulosic Materials as Substrates for Fermentation Processes IF: 3,098
  Autorzy:
  K. Kucharska, P. Rybarczyk, I. Hołowacz, R. Łukajtis, M. Glinka, M. Kamiński
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23(11), strony: 2937 (1-32)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23112937 - link do publikacji
 1. Proces konwersji biomasy lignocelulozowej na drodze hydrolizy zasadowej i utleniania
  Autorzy:
  P. Nowak, I. Hołowacz, S. Kokocha, M. Kamiński
  Konferencja:
  XIII Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów (rok: 2017, ), Wydawca: EWIT
  Data:
  konferencja 28.11.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Otrzymywanie BIOwodoru z odpadów lignocelulozowych
  Autorzy:
  Słupek Edyta, Kucharska Karolina, Kamiński Marian
  Konferencja:
  XIV Konferencja Dla Miasta i Środowiska- Problemy Unieszkodliwiania Odpadow (rok: 2018, ), Wydawca: EWIT
  Data:
  konferencja 26.11.2019
  Status:
  Opublikowana