Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 2. Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Wiszniowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 3. Bezpośredni skutek dyrektywy UE w procesie karnym – między efektywnością unijnych gwarancji procesowych a autonomią proc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Dawid Marko

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 4. Ochrona interesów rodziny w prawie spadkowym jako uzasadnienie dla limitowania przez ustawodawcę autonomii woli spadkoda...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Justyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 5. Rola instytucji Unii Europejskiej w budowaniu Europejskiej Autonomii Strategicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Rekowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 6. Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Namysłowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 7. Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Księżak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 8. Ograniczenia wyboru prawa w rozporządzeniach unijnych oraz w polskiej ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Dorabialska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Prawa i Administracji

 9. Aksjologiczna dyskrecjonalność sędziowska. Między intencjami prawodawcy a autonomią sądownictwa

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Leszek Leszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 10. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Małgorzata Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji