Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej

2013/09/D/HS5/01277

Słowa kluczowe:

agencje regulacyjne podstawa prawna tworzenia agencji UE kompetencje decyzyjne delegacja zadań odpowiedzialność autonomia instytucjonalna legitymizacja heterogeniczność decentralizacja agencji UE zasada pomocniczości i proporcjonalności nowy model agencji

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Natalia Kohtamäki 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 101 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2018-03-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Die ESMA darf Leerverkäufe regeln, Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 22. Januar 2014
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Europarecht (rok: 2014, tom: 49; nr 3, strony: 321-332), Wydawca: Nomos Verlag
  Status:
  Opublikowana
 2. Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego (rok: 2017, tom: 17(1), strony: 84-94), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22630/PRS.2017.17.1.8 - link do publikacji
 3. Państwa nordyckie wobec procesów europeizacji w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Kultura i Polityka (rok: 2018, ), Wydawca: Wyższa Szkola Europejska im. ks. J. Tischnera
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Kultura organizacyjna w jednostkach administracji europejskiej. Przypadek szczególny: agencje regulacyjne Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych (rok: 2015, tom: 5, strony: 67-88), Wydawca: Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/ppsm.2015.05.03 - link do publikacji
 5. Pojęcie legitymizacji demokratycznej w interpretacji konstruktywistycznej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2018, tom: 1(144), strony: 13-30), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 6. Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 stycznia 2014 roku w sprawie C-270/12 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (rok: 2014, tom: 3; nr 5, strony: 110-119), Wydawca: CARS UW
  Status:
  Opublikowana
 7. Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: Przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (rok: 2016, tom: 2(5), strony: 55-68), Wydawca: CARS UW
  Status:
  Opublikowana
 8. Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii Europejskiej na przykładzie agencji regulacyjnych
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Annales Studia Politologica (rok: 2016, tom: vol. XVII/ 214, strony: 127-142), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Opublikowana
 9. Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu - Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Czasopismo:
  Ius Novum (rok: 2016, tom: vol. 10 nr 3, strony: 329-346), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tożsamości europejskiej: Przykład procedur decyzyjnych w nadzorczych agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Konferencja:
  I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 18-20.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Theorizing Legitimacy of the EU Regulatory Agencies
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Książka:
  Theorizing Legitimacy of the EU Regulatory Agencies (rok: 2018, ), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Agencje regulacyjne UE w europejskim procesie decyzyjnym – o technokratycznym wymiarze europejskiej przestrzeni administracyjnej
  Autorzy:
  Natalia Kohtamäki
  Książka:
  Studia europejskie w Polsce (rok: 2018, tom: 1, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji