Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Regulacja ścieżki sygnałowej kinazy mTOR przez kompleks ESCRT-II w procesie dendrytogenezy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Marcelina Pieprzyk

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 2. Poszukiwanie nowych wrażliwości komórek nowotworowych z delecją VPS4B

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewelina Szymańska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 3. Badanie zaburzeń homeostazy miedzi w drożdżowym modelu rzadkich chorób neurodegeneracyjnych związanych z deficytem białe...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ3

  Kierownik: Piotr Soczewka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 4. Charakterystyka funkcji i molekularnego mechanizmu działania białka VPS4B w biologii komórki raka jelita grubego (CRC) i...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewelina Szymańska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 5. Użycie modelu drożdżowego do badania funkcji białek Vps13 zaangażowanych w patogenezę rzadkich genetycznych chorób neuro...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Teresa Żołądek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk