Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena wpływu polimorfizmu genów kodujących białka prekursorów oksytocyny (OXT), dopaminy (D) i wazopresyny argininowej (...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kucharska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 2. Identyfikacja nowych regionow methylacji DMRs w wybranych genach swini przy uzyciu analizy methylomu (MeDIP) oraz sekwen...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Maciej Grzybek

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 3. Mezenchymalne komórki macierzyste świni, ich charakterystyka oraz wykorzystanie w pozaustrojowym uzyskiwaniu zarodków by...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Opiela

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Protaminizacja jąder komórek somatycznych jako model przeprogramowania jądrowego w klonowaniu somatycznym.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marta Czernik

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 5. Rozwój alternatywnych i skutecznych strategii w celu wywołania pełnego przeprogramowania jąder komórek somatycznych tran...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: Magdalena Kotlarska

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 6. Zaburzona ekspresja białek mitochondrialnych wpływa na rozwój klonowanych zarodków: strategia zapobiegawcza

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Marta Czernik

  Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 7. Przyczyny zmienności fenotypowej zespołów padaczkowych uwarunkowanych mutacjami kanału jonowego sodowego Nav1.1.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Dorota Hoffman-Zacharska

  Instytut Matki i Dziecka