Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mezenchymalne komórki macierzyste świni, ich charakterystyka oraz wykorzystanie w pozaustrojowym uzyskiwaniu zarodków bydlęcych i klonowaniu somatycznym świni

2011/03/D/NZ9/05537

Słowa kluczowe:

macierzyste komórki mezenchymalne oocyt zarodek IVF SCNT międzygatunkowe klonowanie

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki
 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jolanta Opiela 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 669 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-12

Zakończenie projektu: 2016-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. odwrócony mikroskop epifluorescencyjny firmy Nicon. Za kwotę 270 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. DNA Aneuploidy in Porcine Bone Marrow–Derived Mesenchymal Stem Cells Undergoing Osteogenic and Adipogenic In Vitro Differentiation IF: 2,744
  Autorzy:
  Opiela J, Samiec M., Bochenek M, Lipinski D, Romanek J, Wilczek P
  Czasopismo:
  Cellular Reprogramming (rok: 2013, tom: 15 n5, strony: 425-34), Wydawca: Mary Ann Liebert Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/cell.2012.0099 - link do publikacji
 2. Characterization of mesenchymal stem cells and their application in experimental embryology. IF: 0,57
  Autorzy:
  Opiela J, Samiec M
  Czasopismo:
  Pol. J Vet Sci (rok: 2013, tom: v. 16 n.3., strony: 593-599), Wydawca: Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences and University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24195301?report=abstract - link do publikacji
 3. Trichostatin A-mediated epigenetic transformation of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells biases the in vitro developmental capability, quality and pluripotency extent of porcine cloned embryos IF: 1,579
  Autorzy:
  Samiec M, Opiela J, Lipiński D, Romanek J
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2015, tom: volume 2015, strony: 13 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2015/814686. - link do publikacji
 4. In vitro development and cytological quality of inter-species (porcine/bovine) cloned embryos are affected by trichostatin A-dependent epigenomic modulation of adult mesenchymal stem cells IF: 1,987
  Autorzy:
  Opiela J, Samiec M, Romanek J
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2017, tom: 97, strony: 27-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2017.04.022 - link do publikacji
 1. Trichostatin A affects the competencies of adult mesenchymal stem cell nuclei to direct extracorporeal development of cloned pig embryos
  Autorzy:
  Samiec M, Opiela J
  Konferencja:
  30th Annual Meeting AETE (European Embryo Transfer Association)- Dresden Germany (rok: 2014, ), Wydawca: AETE
  Data:
  konferencja 11-12 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 2. High hydrostatic pressure impact on cryopreservated porcine mesenchymal stem cells quality- preliminary results
  Autorzy:
  Romanek J, Opiela J, Smorąg Z
  Konferencja:
  30th Annual Meeting AETE (European Embryo Transfer Association)- Dresden Germany (rok: 2014, ), Wydawca: AETE
  Data:
  konferencja 11-12 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Highly efficient in vitro production of nuclear-transferred pig embryos using adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells
  Autorzy:
  Samiec M, Opiela J
  Konferencja:
  29th AETE Conference in Istanbul, Turkey, (rok: 2013, ), Wydawca: AETE
  Data:
  konferencja 6-7 IX
  Status:
  Opublikowana
 4. Kompetencje jąder szpikopochodnych komórek macierzystych poddanych modulacji epigenetycznej za pośrednictwem trichostatyny A, do pokierowania pozaustrojowym rozwojem klonalnych zarodków świni
  Autorzy:
  Samiec M, Opiela J
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: TBR
  Data:
  konferencja wrzesien
  Status:
  Opublikowana
 5. Abundance of blastocysts developed in vitro from porcine cloned embryos reconstructed with cell nuclei of adult bone marrow-descended mesenchynal stem cells.
  Autorzy:
  Samiec M, Opiela J, Koseniuk J.
  Konferencja:
  5th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH (rok: 2013, ), Wydawca: Eurobiotech
  Data:
  konferencja 8-11 X
  Status:
  Opublikowana
 6. Different culture media affect growth rate and morphology of porcine bone marrow-derived mesenchymal stromal cells- the preliminary results of media screening suitable for both porcine MSCs and bovine embryo in vitro culture
  Autorzy:
  Opiela J, Bochenek M, Romanek J, Smorąg Z.
  Konferencja:
  5th Central European Congress of Life Sciences, EUROBIOTECH (rok: 2013, ), Wydawca: EUROBIOTECH
  Data:
  konferencja 8-11 X
  Status:
  Opublikowana
 7. The increased quality of cloned pig embryos reconstructed with cell nuclei of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells undergoing trichostatin a-dependent epigenomic transformation
  Autorzy:
  Opiela J, Samiec M, Romanek J
  Konferencja:
  30th Annual Meeting AETE (European Embryo Transfer Association) (rok: 2014, ), Wydawca: AETE
  Data:
  konferencja 12-13 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 8. The increased pluripotency of adult bone marrow-derived Mesenchymal Stem Cells undergoing Trichostatin A-dependent epigenomic transformation
  Autorzy:
  Opiela J, Lipiński D, Romanek J, Wieczorek J
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu Program I streszczenia. s. 150 (rok: 2014, ), Wydawca: TBR
  Data:
  konferencja wrzesien
  Status:
  Opublikowana