Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Dariusz Jarosz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 2. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Kamila Gieba

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 3. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Opozycja - "Solidarność" - podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adam Mielczarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Sitarski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 6. W czyim interesie? - polityka niemiecka PRL w latach 1944/45 - 1989/90.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wanda Jarząbek

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 7. Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kandziora

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 8. Przemilczane dwudziestolecie. Żydzi polscy w latach 70. i 80. XX w.

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. W poszukiwaniu innej wiedzy: zachodni ezoteryzm w PRL

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Monika Bednarczuk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

 10. Powiatowa rewolucja czy rewolucja w powiecie? Biografie i praktyki aktorów politycznych w województwie warszawskim 1944–...

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Bertram

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 11. Kino polskich "zespołów partyjnych" w latach 1977-1991

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Jarosław Grzechowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 12. Socjalizm, dekolonizacja i zimna wojna: wielowymiarowość relacji PRL z Globalnym Południem w latach 1955-1989

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Gasztold

  Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 13. Katolicka architektura sakralna Warszawy w czasach PRL (1945-1989) na tle tendencji europejskich

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Społeczno-kulturowa historia raka w Polsce po 1945 r. Instytucje - miejsca - ludzie.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewelina Szpak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 15. Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Wywiad naukowo-techniczny PRL: organizacja, funkcje i efektywność oraz współpraca z analogicznymi służbami państw - czło...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Sikora

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 17. Zygmunt Mycielski (1907-1987) - między muzyką a polityką

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Beata Bolesławska-Lewandowska

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 18. "Nowoczesność, jakość i estetyka" wyposażenia gospodarstw domowych. Wpisywanie ideologii w artefakty kultury materialnej...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 19. Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Konrad Klejsa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 20. "Władze PRL wobec kryzysów w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979-1989"

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 22. Radio na uwięzi: przemysł radiowy, instytucje i praktyki użytkowników w PRL

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Walewska-Choptiany

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 23. Pomiędzy pamięcią a archiwum. Film amatorski w Polsce 1956-1981 w świetle relacji filmowców-amatorów oraz polityki archi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Paulina Haratyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 24. "Utrwalacze". Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Osęka

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 25. Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Tymiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Ekonomiczne i społeczno - polityczne czynniki zmian w rolnictwie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1956.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sylwia Straszak-Chandoha

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów