Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów w metrologii sił za pomocą dźwigniowych układów MEMS/NEMS

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Grzegorz Jóźwiak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 2. Elektromagnetycznie aktuowane mikrosystemy do pomiaru sił w zakresie piko Newtonów - EMAGTOOL

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teodor Gotszalk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 3. Nanometrologia efektu Nottingham prowadzona operacyjnymi układami mikro-elekromechanicznymi

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teodor Gotszalk

  Politechnika Wrocławska

 4. Własności i stabilność strukturalna nanodrutów o piezoelektrycznych rdzeniach i magnetostrykcyjnych powłokach w badaniac...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kret

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 5. Wytwarzanie i badanie piezorezystywnych przyrządów NEMS wykonanych technologiami FIB/SEM

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: Piotr Kunicki

  Politechnika Wrocławska

 6. Pomiary wychyleń układów nanoelektromechanicznych (NEMS) z wykorzystaniem metod skaningowej mikroskopii tunelowej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Michał Babij

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki