Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy rozpraszania i pół-rozpraszania w silnych polach laserowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Krajewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Od-twarzanie granic Wielkiej Brytanii: Deportowalność oraz zarządzanie mobilnością obywateli Unii Europejskiej po Brexic...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Radziwinowicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Aktywizm polityczny Polaków w Wielkiej Brytanii

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Piotrowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 4. Determinanty i Dynamika Zróżnicowanej Integracji w (Post)Brexitowej Europie

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Riedel

  Uniwersytet Opolski

 5. Ekonomiczne skutki zmian w handlu międzynarodowym wywołanych Brexitem

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 7. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalie Fox Wieloch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Corpus Paulinum w Biblii brzeskiej jako świadectwo XVI-wiecznej kultury retorycznej i humanizmu biblijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Piotr Baran

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny

 9. CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 10. Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marian Gorynia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 11. Wpływ Brexitu i bezwarunkowego wprowadzenia systemu głosowania "podwójną większością" na proces decyzyjny w Radzie Unii ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kleinowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie