Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Corpus Paulinum w Biblii brzeskiej jako świadectwo XVI-wiecznej kultury retorycznej i humanizmu biblijnego

2011/01/N/HS2/05365

Słowa kluczowe:

retoryka przekłady Biblii Reformacja humanizm biblijny

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Baran 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 20 411 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2013-06-26

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 720 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Szymon Budny jako teoretyk i krytyk przekładu
  Autorzy:
  Piotr Baran
  Konferencja:
  Slavica Iuvenum (rok: 2012, ), Wydawca: Ostravská univerzita v Ostravě
  Data:
  konferencja 27-28.03.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. The Brest Bible – an unsuccessful project?
  Autorzy:
  Piotr Baran
  Konferencja:
  Vernacular Bible and Religious Reform (rok: 2013, ), Wydawca: Peeters Publishers
  Data:
  konferencja 29-30.11-01.12.2012
  Status:
  Złożona
 1. Cypriana Kamila Norwida lektury (staropolskiego) św Pawła
  Autorzy:
  Piotr Baran
  Książka:
  Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 87-108), Wydawca: Wydawnicto Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Wybrane uwagi o retoryce Listu do Rzymian w przekładzie Biblii brzeskiej
  Autorzy:
  Piotr Baran
  Książka:
  Dokonania naukowe doktorantów (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 235-248), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana