Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzymania nano-formulacji o wysokiej bioaktywności i biodostępności

2021/43/B/NZ9/03102

Słowa kluczowe:

bio-waste apple pomace phenolic compounds nanoparticles antioxidant antimicrobial cytoprotective prebiotic bioavailability

Deskryptory:

  • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Kalinowska 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 877 336 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-24

Zakończenie projektu: 2026-06-23

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.