Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zależności międzu elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim

2021/41/N/HS4/03902

Słowa kluczowe:

elastyczność czasu pracy podział pracy w gospodarstwie domowym wypalenie rodzicielskie

Deskryptory:

  • HS4_10: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
  • HS4_12: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Lipowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 119 245 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-03-01

Zakończenie projektu: 2024-02-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.