Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar niepewności oraz testowanie reguł ustalania punktów odniesienia przy wykorzystaniu cen obojętności: podejście aksjomatyczne i eksperymentalne

2021/41/B/HS4/03429

Słowa kluczowe:

niepewność ryzyko cena kupna cena sprzedaży skłonność do zapłaty skłonność do zaakceptowania awersja do strat zależność od punktu odniesienia zakład holenderski ryzykowność

Deskryptory:

  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
  • HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Lewandowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 023 946 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-17

Zakończenie projektu: 2026-01-16

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.