Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

2021/41/B/HS4/02471

Słowa kluczowe:

miasto pandemia Covid-19 stres odporność na stres miasto odporne planowanie miast modele miast struktura miasta miejskie stresory chroniczny stres zdrowe miasto zieleń miejska

Deskryptory:

  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Lidia Mierzejewska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 406 979 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-11

Zakończenie projektu: 2026-01-10

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.