Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT

2020/39/I/ST5/03556

Słowa kluczowe:

fotopolimeryzacja fotoinitatory fotoutwardzanie nanokompozyty nanokompozyty polimerowe (PNCs) druk 3D właściwości użytkowe PNCs wysokosprawna fotoinicja światło widzialne nanocząstki organizacja nanocząstek.

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST4_12: Fotochemia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Ortyl 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 363 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-08-05

Zakończenie projektu: 2024-08-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.