Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne podstawy modyfikacji i aktywacji glukozynolanów w odporności roślin Brassicaceae na infekcję

2020/39/B/NZ2/03426

Słowa kluczowe:

system immunologiczny roślin metabolity wtórne glukozynolany monooksygenza P450 O-metylotransferaza syntaza fitochelatyn białka wielofunkcyjne

Deskryptory:

  • NZ2_4: Metabolomika
  • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Bednarek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 2 089 528 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-04

Zakończenie projektu: 2025-10-03

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.