Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W poszukiwaniu nowych mechanizmów adaptacji kukurydzy do warunków chłodnej wiosny

2020/39/B/NZ9/00801

Słowa kluczowe:

automatyczne fenotypowanie tolerancja chłodu transkryptomika wczesny rozwój Zea mays L.

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
  • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Sowiński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 616 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-11

Zakończenie projektu: 2024-06-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.